361. Žít se musí... .

17.07.2012 08:37

Tak to říkali naši pra, pra, prarodiče ; rodiče - teď to musíme říkat i my. A proto: www.youtube.com/watch?v=dujd9nqFND0 ! Před chvílí jsem si vyslechl jak h.v.DRABEK nadělil nefachčenkům úřednickým svého ministerstva penýýýsky. ZA CO, PTÁME SE? Již nejsem sám, co ho slepice z liberecké radnice nechají hnít bez elemetární pomoci a hygieny. A MPSV - m l č í  jak Fučík/prof.Horák... . Tedy :  bojujme za svá práva. Já jsem si s Boží pomocí pomohl. Prosazujme ale i zákonnost v tomto státě, byť nám JUDr. Pospíšila Jiřího odrovnala klika!!

 www.youtube.com/watch?v=zptOZHHtGtw&feature=related !

Dva STANDARDY k doplnění:

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Kritérium

a)Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat;

 b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb;

c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.

--------------------------------------------------------------------------------

9. Personální a organizační zajištění sociální služby

Kritérium

a)Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována;

b)Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců;

c)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 d)Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

 --------------------------------------------------------------------------------

Otázka zní: co na to úřednice DPSky v  Liberci a jinde!

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět