36/ Š K O L N É ...

09.06.2010 05:36

Za vysokú školu - po semestru - sa bude platiť, bolo včera povedané. KONEČNE! Každý podnikateľ - ka musí zainvestovať do splnemnia cieľov svojho podnikania - financie VLASTNÉ! Skončila doba pretrpovania rokov na VŠ a tým aj vyjedanie platičov alimentov - aj to sa stávalo - len aby rodička reťazu na chlapa mala na parádu; či na svoje záujmy a potreby... . Koľko tzv. študentiek ani nedokončilo štúdia a najdúc si "živiteľa" zdupkalo, investíciu nevracolo a NEHODLALO vracať! koľký absolventi sú iba nosičmi titulu akademického a vedomosti v p...ytvore!

Doktori v KV vrčia že majú malé platy; KOĽKOŽE STE VY a predovšetkým Vaše matky zainvestovali do svojho PODNIKATEĽSKÉHO zámeru byť lekárom?  Študovali ste aj za moje, dôchodcovské, peniaze. Vyštudovali ste aj za perniaze z mojich daní. A to daktorí "študiózi" - ky šomrú na dôchodcov - lebo taká je vraj móda. FIGU, BOROVÚ; to nie je móda! To je nedostatok výchovy, vážnosti a vnútornej disciplíny.  Aj to je jeden z dôsledkov parazitizmu tzv.  Zaopatrovacieho ústavu Matičky rodnej Strany komunistickej. Padla ona do prepadliska dejin; jej odvar však ešte zapáchajúc ťahá za sebou neschopných jedincov a kryje ich za akademickými titulmi rôznými funkciami.

Ak napr. taký doktor obojeho práva bude musieť vynaložiť 7x 2 x 10.000 Kč školného - rozmyslí si neštudovať a iba dochádzať na fakultu. A čo taký Ing. BANÍK - to tiež nebude využívať svojej investície pre svoj prospech, bude parazitovať na funkciach a vedomostiach iných? Bude sa snažiť vnucovať NáSILíM svoju nezvdelanosť iným i protizákonnými prostriedkami?  Môžu sa najsť rôzní a ešte inakší vyfikundátori. Ale už aspoň čiastočne ZA SVOJE INVESTíCIE  a nie len za moje ma zdierať. Ak mňa, 2 semestre práv na U3V stáli 8.700,- Kč do dnešného dňa, prečo taký adolescent -ka  by si svoje predstavy o budúcom živote nemali spoluzaivnestovať. Aspoň.

Trvalo to - ale : "Už je to tady!" Vďaka.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět