356. Budou prázdniny; život jde dál - JUDr. Pospíšil ... není Jídáš Iškariotský!

30.06.2012 13:28

www.youtube.com/watch?v=4YiSYs-GTYo&feature=related  Takto mi bude od nedele, až Šírava ma odvezie do Stakčína; Medzilaboriec; Michaľan. Pochopiteľne, pri svojom minidôchodku by som si to nemohol dovoliť nebyť akcie ZSSK:

"SLOVAK SENIOR
Ponuka je určená pre cestujúcich vo veku nad 60 rokov, ktorí majú platný preukaz SENIOR RAILPLUS. Ak tento sieťový cestovný lístok žiada zákazník bez preukazu, podmienkou je aj zakúpenie  preukazu SENIOR RAILPLUS.  SLOVAK SENIOR platí v čase svojej platnosti ako sieťový cestovný lístok na neobmedzený počet ciest v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch ZSSK, doplatok do 1. vozňovej triedy je možný  podľa Prepravného poriadku ZSSK, resp. Prepravného poriadku  ZSSK IC (na konkrétny úsek cesty). K sieťovému cestovnému lístku SLOVAK SENIOR nie je potrebné dokupovať žiadne príplatky na vlaky kategórie EC. Do vlakov kategórie IC je potrebné dokúpiť si rezerváciu vo výške  5 EUR/os.  Platnosť a cena:  Sieťový cestovný lístok SLOVAK SENIOR platí najviac 31 dní a to od prvého dňa platnosti (vrátane), maximálne však do 24.00 hod. 31. augusta (napríklad cestovný lístok zakúpený 15. 8. 2012 platí do 31. 8. 2012). Sieťový cestovný lístok je neprenosný, viazaný na meno a číslo preukazu. Nepoužitý sieťový cestovný lístok je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti v ktorejkoľvek osobnej pokladnici ZSSK, storno poplatok je 10 % z ceny sieťového lístka. SLOVAK SENIOR stojí 25 EUR aj s DPH."
Po návrate, až doznie: www.youtube.com/watch?v=ZesHEs-yWUQ sa opäť vrátime späť k riešeniu NAšICH problémov. Boj za práva dôchodcov ZAčAL!! Podľa ČT 24 MUDr. Přemysl Sobotka sa zachoval ako charakter - NEPODPíSAL žalobospis na JUDr. Pospíšila!! NEPOCHOVAL PRáVO!! Už viete, koho asi ja budem voliť za prezidenta ČR? www.youtube.com/watch?v=J7Fq9brpyyU&feature=related .

Nezabudnite pripomínať všetkým rychlokvaškám čo nosia síce akademické tituly ale ktorých znalosti sú na urovni 5.triedy cigánskej: Pamätajte, dôchodcovia vydržia - čo vydržia! Ale až príde čas:"... skloňte sa chalupy; TRASTE SA KAšTIELE!

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Kritéria:
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné osobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele;
c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě;
d)Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
--------------------------------------------------------------------------------

Čo na to primátorka mesta Liberec & jej neschopné ale vplivné grls´ parazitujúce na nás vo "svojich" zariadeniach?

Pavel Ján Buvala
 

 

—————

Zpět