352. Mají nahrabáno? NEMAJÍ, dál na důchodcích parazitují!

22.06.2012 07:32

Upomeňte se na  Okresu na severu: www.youtube.com/watch?v=VAdKaw7DTi0&feature=g-vrec a takhle to chodí i v kraji Libereckém, především ve městě Liberec. Sociální podnikání se vydává za "dojení státní krávy" ; za sociální péči o důchodce a seniory se vydává parazitování na nich!
Neznají elementární zásady lidskosti; nevědí nic o inklizi; Španělská vesnice je pro ně cosi jako ČLOVĚK! Počínaje libereckou Radnicí: liberecky.denik.cz/zpravy_region/ani-jedna-banka-uz-mestu-neda-20120621.html a co grls´ naši carevny?? Pochopitelně týrají Buvalu a pod. lidi co se nedají třesouce se o své teplé bidýlko! Nenechme je, kontrolujme je, co dělají za NAŠE peníze, jaké služby nám poskytují ZA NAŠE PENÍZE; jak s námi jednají Slepice von Smetiště natož úřednice magistrátní neb jejich nominantky. Zákonů neznajíce, ničemu nerozumíce - DO VŠEHO KAFRAJÍCE!!
 

Samozřejmě zde jsou i Standardy. Standard č.:    4. Smlouva o poskytování sociální služby
Kritéria:
a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy
c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby;
--------------------------------------------------------------------------------
Nadávejte mi, persóny na mne parazitujíce!

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět