351. Vyjadřete se, prosím ...

21.06.2012 11:18

... především ve volbách! Z tiskové zprávy MPSV: "Vyjádřete se k návrhu strategie pozitivního stárnutí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách první teze Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, aby se k němu mohla veřejnost vyjádřit. Strategie by měla napomoci v odstraňování přetrvávajících stereotypů ke stáří ve společnosti a zvýšit kvalitu života všech generací v České republice. Výchozím rámcem strategie jsou práva seniorů a společenské hodnoty, od nichž se odvíjí ostatní priority.

Hlavní strategické body
Senioři starší 65 let tvoří necelých 16 procent české populace, za 20 let by to mohla být skoro čtvrtina a za půl století už třetina společnosti. „Abychom potenciál zvyšujícího se počtu starších občanů využili v co největší míře, měli bychom se zaměřit na dvě základní oblasti, což je zdravé stárnutí a celoživotní učení. Od nich se odvíjí uplatnitelnost starších osob na trhu práce i aktivní participace seniorů ve společnosti. Tou může být třeba zapojení se do dobrovolnické činnosti,“ vysvětluje Jan Dobeš, náměstek ministra práce a sociálních věcí. Kromě těchto oblastí má být v následujících pěti letech kladen důraz také na zkvalitnění prostředí pro seniory. Pro rozvoj mezigeneračního dialogu je důležité podporovat vznik multigeneračních center, ve kterých se senioři budou spolupodílet na vytváření programu a realizaci aktivit. Ministerstvo vkládá naděje především do spolupráce s neziskovým sektorem a samotnými seniory."

NEMLČME; NEMLČTE; JEDNÁ SE O NAŠE I VAŠE BYTÍ ČI NEBYTÍ!

Vzdělávání  ;  Zaměstnávání starších osob a seniorů  ; Zdravé stárnutí a péče o seniory  ;  Inspirace v zahraničí; etc. ale to všechno tady již bylo v právě končícím období! Kdo to vůbec vyhodnotil? Jaký je výsledek, čehože bylo dosaženo za poslední Program stárnutí jež komčí letos? Podívejte se na něj, co všechno nám naslibovaly: starnuti_cz_web.pdf (315,5 kB) !!

Pavel Ján Buvala
 

—————

Zpět