350. Předložme účet VŠEM!

20.06.2012 09:48

www.youtube.com/watch?v=ulcjb1Xxdhs   Včera, dne 19. 6. 2012 proběhla tisková konference MPSV ČR - "k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity" a kromě jiného k témě: Senioři nepatří do starého železa. Co k tomu dodat? JEŠTĚ nikdo nevyhodnotil současný Program stárnutí na r. 2008/2012 a již bude zde nový elaborát!! Snad ne "skutek - utek" ať důchodci mlčí. Vždyť mají svou Radu seniorů tak co ještě chtít??

"Ke dni 31. 12. 2012 končí účinnost Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (dále jen „Program“). Pro přípravu nového strategického dokumentu vlády, který naváže na předchozí Program, byl zvolen komunitní přístup, tj. do jeho tvorby jsou aktivně zapojeni zástupci neziskových organizací, podnikatelských subjektů, místních a krajských samospráv, dalších ministerstev, sociální partneři i odborníci z akademické sféry. Z těchto představitelů byla vytvořena koordinační skupina Evropského roku 2012 (Partneři EY 2012), která na základě společného konsenzu identifikovala následující

priority Strategie:

•Celoživotní učení
•Zaměstnávání starších osob a seniorů
•Dobrovolnictví seniorů
•Mezigenerační dialog
•Kvalitní prostředí pro život seniorů
•Zdravé stárnutí
•Péče o seniory
•Lidská práva seniorů

Na základě těchto priorit byly vytvořeny tematické skupiny složené ze zainteresovaných členů koordinační skupiny, kteří diskutovali současné nedostatky v rámci každé priority a navrhovali cíle a opatření, které by v nové strategii neměly být opomenuty (výstupy z jednotlivých skupin jsou k dispozici v levém sloupci).

V návaznosti na tyto výstupy bude zpracována první verze Strategie, která bude dále diskutována se všemi členy koordinační skupiny na společném setkání a rovněž s Patrony EY 2012 za účelem identifikace průřezových témat a oblastí, které budou také součástí dokumentu."

Co na to placené a dobře placené úřednice pod gescí ČSSD v Liberci; jeho kraji a vůbec v celé ČR? Co na dodržování zákonů ČR a Standardů kvality poskytování sociálních služeb ve "svých" zařízeních? Na MUDr. Ratha došlo. Nemají i ony strach že na každou dojde?

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět