35/ Čo sa to deje? Treba nám to?

08.06.2010 03:15

Včera p.premier slovenskej vlády a JUDr. Fico Robert odhalil na bratislavskom hrade sochu Veĺomoravského kniežaťa Svätopluka. Slúži mu to ku cti. Ale ja ako starý dôchodca ešte rozlišujem Pojmy a Průjmy; Hodinky & Holínky, hoc´ majú rovnaké začiatočné písmená. Ako dĺho bude trvať, kým sa ujasní od kedy a kde boli KRáĽOVSTVá a čo bolo na teritoriu Európy skôr... . Ale to nechávam historikom a Vám, ctený čitateľ. Len viem, že jednomu zo spolupodielníkov komunistickej vraždy Dra. Vlada Clementisa trvalo viac ako 56 rokov aby znova organizoval ako "predseda" život v stredoslovenskom mestečku v údolí. Ako dĺho bude trvať zlikvidovať túto "krpčiarskú" chrastu? Alebo aj ... ?

Môj p. prezident a ľudia znalejší a vzdelanejší mňa to vyjadrili zrozumitelnejšie. Prosím, nech sa páčí pozrieť na Fragmenty Hany Haslingerové: http://www.fragmenty.cz/iz000849.html .

P.J.  Buvala

—————

Zpět