347. Standardy jsou dostupné!

06.06.2012 07:00

Vážení čtenáři mojí & milé čtenářky mé! Standardy o kterých mluvím v předchozích článcích na netu pro každého z nás!! Již mnoho let! Pouze nevzdělané o úřednice liberecké o nich nic neví! ONY NECHTĚJÍ vědět, neboť by je musely dodržovat. Proto je postupně po uveřejňuji tak, jak je MPSV před léty zpřístupnilo a nařídilo je rozpracovat do jednotky vto. Bc.(sorry, již Mgr.) Škodová a její protektorka - primátorka města Liberce t. č. to nemusí. Raději si myslí, že Buvalu UPLÍ, VYHNIJÍ etc. TŮDLE!

Po zveřejnění jednotlivých částí tady, v novinkách, naleznete vše a souhrnně na záložce Ombudsman důchodců/ Důchodcovský ombudsman.

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Kritéria:

a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována;

b)Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace;

c)Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje;

d)Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

Plní tato zákonná kritéria orange liberecká radnice; její organizace a oranžový kaj liberecký vůči všem svým občanům? NEPLNÍ! Co na to primátorka Liberce a krajský oranžově zbarvený radní pro sociálni oblast? ZATIM MLČÍ JAK FUČÍK!! Přijede MUDr. Rath - vykřičí!!

Pavel Ján Buvala

Prozatím denně toto čte :

www.youtube.com/watch?v=-RhxuDdah4s  Je tam v dáli!!

—————

Zpět