349. Poputujem po Slovensku.

19.06.2012 06:37

Znáte tuto pochodovou píseň? Že NE?? Poslechnete si jí zapomenouc na tendenci odporů proti orgánům státní moci. Stojí za to obzvláště refrén: „… Putujeme po Slovensku ...“:  www.youtube.com/watch?v=ZesHEs-yWUQ . Je nansnadě, že velice nejvýhodnější jízdenku já i moje pí. asistentka máme!

Startujeme dne 30. VI. ve 20:02 z Liberce; přes Prahu - Čadca Gr. rychlíkem ŠÍRAVA na Slovensko do Humenného / Stakčína, kde již budeme po půl noci tedy: 1. VII. 2012 t.z. již v době platnosti jízdenky za 0,8064516129032258 €!! => 20,16129032258065 Kč. V Stakčíně již budu obědvat. Pak… ale to si necháme na dny skutečné. Sledujte také záložku: Vlaky… a podzáložku: Současností žijeme.

 

Nezapomeňte, ale také na:

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=cs

***********************************************************************

Mějte na paměti i Standardy pro život pod péčí poskytovatelů sociálních služeb; pokračuji:

 

Č. 3.: Jednání se zájemcem o sociální službu

 

Kritéria:
a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby;
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
--------------------------------------------------------------------------------

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět