342. Standardní sociální služby dodržují "STANDARDY" v Liberci nemusí; prý.

01.06.2012 07:38

"Se zákonem o sociálních službách byla v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. poskytovatelům sociálních služeb dána zákonná povinnost dodržování tzv. standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality však vznikaly o pár let dříve, zejména v letech 2000 – 2002 a během jejich vzniku byly porovnány se standardy západních zemí." Toto je napsáno v úvodu k tzv. Standardům, jež vydalo MPSV a zavázalo VŠECHNY poskytovatele je dodržovat.

"Standardy kvality sociálních služeb jsou základní principy a pravidla poskytování sociálních služeb a měřítka pro hodnocení jejich plnění. Nejde tedy o řízení kvality. Jednotlivé standardy jsou hodnoceny dle kritérií v rámci každého standardu. Zavádění a naplňování standardů hodnotí inspektoři sociálních služeb, kteří v souladu s metodikou inspekcí stanoví procento naplnění standardů poskytovatelem." Co víc k tomu dodat?

V té souvislosti nabízí se otázka, PROČ A S I Centrum sociálních a zdravotních péče - příspěvková to organizace města Liberec je nemusí mít natož je DODRŽOVAT! Když je nemá a nezná - tedy není co dodržovat? OMYL, pí. primátorko a Vaše nominantky Bc. (oprava) již Mgr. Lenko Škodová! (Toť fofr; je rychlejší sběrem titulů než Eichler!) & comp. Ale to již tak u "uschlých růžiček oranžových" CHODÍ a sběr titulů je STANDARD. To raději zlikvidují Buvalu, nechají ho jak zlobivého chlapečka UHNÍT ŠPÍNOU A VYHLADOVĚT! Nepovedlo se, ředitelko Škodová & comp. Naopak, ZVEŘEJNÍM JE, aby všichni důchodci a lidé odkázaní na "péči" zaměstnankyň Neználkovských se mohli hájit a domáhat svých práv. VŠEMI PROSTŘEDKY.

Ano, necelé promile bylo na demonstraci, neboť to "organizovala" KSČM, ČSSD, Odbory a podobné "zastřešující" organizace. Důchodcovský ombudsman za účinné podpory MPSV připraví svůj 2.DDO se zaměřením POUZE na Zákon o sociálních službách; Standardy a poznatky z dvouleté existence této funkce. Doufám, že mne do té doby "slepičí" koncil neupálí jak kostnický Mistra Jana. Tam také v pozadí byla "liška rezavá"; já jich mám proti sobě víc. Na mojí straně je ale zákon a nikoli pindy & drby agentury JPP.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět