341. Třetí den ČK- den poslední 2010; letos v KH - PŘEDPOSLEDNÍ!

30.04.2012 08:04

www.youtube.com/watch?v=no94EFiWOo8  (23) Pavel Ján Buvala, 25.4.2010  Den třetí, zatím poslední.
Začal nádherně - smutně až hrůzně. Po přepychovém vystoupení dětského symfonického orchestru z Pardubic, jenž připravil účastníkům povznášející pocit před zahájením vlastního jednání, přišla ostrá sprcha. Dověděli jsme se, že nějací „nedospělci“ - jak jinak slušně nazvat ony lidské bytosti, jež zapálily ubytovnu dělníků ukrajinských, litevských … . NEROZHODNÉ prostě shořel majetek člověka. Byly zničeny hodnoty, ale především narušené mezilidské vztahy. Hosté konference p. Antonín Mareš a p. ……… . přišli o vše, co neměli na sobě, vraceje se z Lázeňské kolonády v prostorech, v nichž Česká konference probíhá. Jsouce unaveni celodenními angažovanými vystoupeními, museli se dívat, jak jim hoří věci! Uvědomíce si ale situaci, museli vylomit dveře a z hořícího domu vypustit lidi tam uzavřené!! Umíte si to představit? Zásah těchto konferencistů zachránil lidské životy, díky Pánu Bohu!A tak táži se: Kde bylo srdce oněch osob, kde jejich matky, co je vychovaly, kde – ale víme: Již málo času onomu provokatérovi zbývá…. Lze však nad ním zvítězit. PČR se o ty „nešťastníky“ nesporně postará a tak Česká konference mohla konferovati o věcech tak přepotřebných v dnešní době.
Jak ale navázat po tak zdrcující „JÓBOVCE“ , toť problém pro moderátora konference byl bravurně vyřešen: Opakovaným záznamem úvodního proslovu z 1. dne PhDr. Zdeňka Mahlera Dr.h.c. Jak jinak překonat skutečnost, že se v Poděbradech stala v noci před posledním dnem České konference takováto politováníhodná skutečnost.

Odvolával se na KOMENSKÉHO – mučedníka - a mučedníky svým způsobem se stali i ti málem uhořelí z bývalého CCCP, již přišli k nám coby hosté, pracanti – exulanti… . Jak vzpomínky evokující s jiným plamenem než byl ten, jenž měl zlikvidovat HLAS PRAVDY v Kostnici. Komenský byl také exulant; proti zlu je potřeba se postavit rozumem a poctivostí. Prohlašoval, že přijde čas, kdy Čech nebude synonymem malosti a ustrašenosti. Co se má a co se nesluší…. Její hlas, hlas Konference, aby byl slyšet. …a že slyšet je! Již jsem obdržel první reakce na své reporty z prvních dvou dnů; z debat, diskusí mezi účastníky samotnými. Škoda, že den má pouze 24 hodin a i spát se musí… tolik je co projednávat, prohovořit; Pokonferovat! Vždyť za pár hodin tak parádní, duši posilující Česká konference 2010 skončí. Skončí ale snad v naději na její třetí ročník v roce 2011. V Poděbradech či někde jinde. Česká pohostinnost známou jest… byla? Byla, je a bude! Sebenepříjemnější excesy „nedospělců“ nedovedou likvidovat, snížit; natož ponížit.

Pravda zvítězí! Je napsáno. Celý běh jednání České konference 2010 ukázala i jednu z cest, jak k vítězství lze ji přivést. Nedělám závěr; když tato slova píši – ani nemohu. Závěr bude pokračovat, ale uzávěrka www.pozitivni-noviny.cz nepočká a v 08:00 pondělí Pozitivky MUSÍ vyjít! Proto si ctěné čtenářstvo dovoluji odkázat na stránky http://www.ceska-konference.cz, kde bude co nevidět vše podrobně k dispozici. Prý včetně videozáznamů. Těšme se a v očekávaní poděkujme za to, co nám bylo dopřáno, a těšme se na 3. ročník České Konference. Na shledanou, PŘÁTELÉ!   Pavel Ján Buvala

Tak to bylo předloni v Poděbradech. Co bude zítra dne 1. května 2012 v Hoře Kutné:

ÚTERÝ – 1. května 2012

9:30 Zahájení 4. dne ČK

10:00 Představení nového KUTNOHORSKÉHO DEKRETU a následně nového projektu pro spolupráci na obrodě celé země:

OBČANSKÝ SNĚM ČECH, MORAVY A SLEZSKA,

který vnáší řád do chaosu celospolečenských vztahů v podobě pilířů občanské společnosti. Tyto pilíře představují naprosto novou kvalitu lidského soužití a jsou nositeli impulzu umožňujícího řešit negativní celospolečenské a globální jevy.

Ustavení OBČANSKÉHO SNĚMU Čech, Moravy a Slezska je výsledkem mnohaleté práce jednotlivců i organizovaných sdružení.

Došlo k němu na základě individuálních potřeb změnit vše, co pošlapává lidskou důstojnost a co stále více vyhrocuje společenskou situaci

Iniciativa OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska vzešla z touhy po spravedlnosti, svobodě a prosperitě, které současná společnost neumožňuje, ba přímo znemožňuje.

Z potřeby dosáhnout výše uvedeného se zakladatelé OS jako lidé různých světových názorů, filozofií a potřeb spojili a ve shodě přijali pilíře občanské společnosti na úrovni Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství coby hodnotových pravidel reálného života.

12:00 – 13:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ

13:00 Diskuse

15:00 Závěr IV. ročníku ČESKÉ KONFERENCE a rozloučení s účastníky

Všichni přednášející budou ve svých vstupech odpovídat na klíčové otázky ČK:

Co se děje se světem?   V čem tkví úspěch budoucnosti?   Svépomoc a soběstačnost   Co dál v současných podmínkách ve společnosti?   Je možné reformovat společnost na stávajících základech?

Rádi bychom všem účastníkům a přednášejícím připomněli, že Česká Konference je platforma, universální prostor pro setkávání a sdílení hodnotných myšlenek, podnětů, návrhů a inspirací „Kudy a jak dál?“

Posláním České Konference je pomáhat k ozdravění naší společnosti ve všech oborech lidského života. Pomáhat nalézt chuť i odvahu spolupracovat a nacházet řešení bez ohledu na třídní, společenské, ekonomické, ale i duchovní rozdíly lidstva.

Pevně věříme, že přes stále více se rozšiřující bezradné tápání všeobecného - společenského, politického i ekonomického vývoje východisko existuje.

Vše záleží jen na tom, budeme-li my sami chtít.

Jsme si jisti, že veliké množství lidí i přesto, co všechno bylo za posledních 20 let v plíživém rozkladu hodnot postupně ztraceno, promarněno v šedi malých i velkých zklamání, nese v sobě trvalou vůli pro nalezení cesty opravdového obrození společnosti, pro naději.

„Tato země volá po opravdových občanech, po rytířích naděje!“ (Zdeněk Mahler)

Můžete-li Vy, mimí mojí čtenáři, vyjeďte a podpořte je! Já jsem nemohl, dělám alespoň co mohu byť z Liberce.

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět