34/ Jsme důchodci - práva MAJÍCÍ !

07.06.2010 06:49

        Moc, moc se poslední dobou plká o důchodcích, seniorech, penzistech. Mnohdy jsou to lidé jež si neuvědomují že by mohli či spíše MOHLY zestárnout. Krásný článek vyšel v Britských listech: www.blisty.cz/2010/6/3/art52897.html . Vůbec jsou to právě Britské listy jež pomáhají zveřejňovat to o čem že se to u nás " nemluví" a tudíž NEŘEŠÍ. Spíše nechce řešit neboť je potřeby myslet vlastní hlavou, ve vlastní krajině a ve vlastních podmínkách. Před pár měsíci se pojmy základními zabývaly Pozitivní noviny z pozitivního hlediska. Viz: www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2008070084 . Dnes - po volbách parlamentních - je to již dál. Jak se ukazuje ale i za Kanálem mají penzisty; kde nejsou... . Proč ale vnucovat své třeba liché názory ze svého státu jiným; proč zevšeobecňovat vývoj dle svého názoru?

       Když na jednom semináři ve Zlíně rakušan velebil naše Domovy důchodců (DD)  a Domy s pečovatelskou službou (DPS) odtušil jsem mu: "...dejte našim důchodcům vaše penze v € do naši krajiny a URČITĚ DD & DPSky budou prázdné! Státu se uleví.". Je nasnadě, že to nejde. Padesátiletá masáž Kompartií že stát se postará o ty co ho budují vzala za své! "Úschovny" pro neposlušné rodiče a "polepšovny" pro předky se v ČR přeplňují - není kam odložit ještě žijící předky! Vždyť my mladší, mladí a nejmladší potřebujeme na módu, módnost a pod. Že komunisté pobrali nejenom hmotné majetky mnohdy staletí budována - jde ke zdi! Že oba diktátorské režimy zlikvidovaly rodiny - o tom se NEMLUVÍ. když tak neslyšně. Přesto RODIČE, nikoli pouhé rodičky, dokázali dle svého vědomí a svědomí své děti vychovat jak to nejlépe šlo. Odmena dnes - Marš z cesty! "My jsme mládež nová mládež ... " no čí? Odpovězte si sami.

      Ale i tito rodiče a prarodiče jsou lidmi a mají svá práva! Na to nezapomeňte potomci! Neponižujte je expresívními názvy, přirovnáními. Nechtějte aby ONI  se svými životnými skušenostmi uvažovali jako mnozí puberťáci, adolescenti, a pod. Byť mají akademické tituly - ale za čí peníze? Pání doktoři, ingové, magistři, bacove... . Skušenosti se získávají věkem, prací, činností pro lidi. Nikoli plkáním po školách, parajním či gangovým.  Věřte dědkovi. Volby ukázaly, že oranžoví ani rudí OBYČEJNÍ LIDÉ  NEEXISTUJÍ! Jsou zde v Čechách čeští důchodci, senioři, penzisté, rentieři, etc; vaši předkové; LIDÉ mající svá psaná i nepsaná práva. Pomněte, prosím.

—————

Zpět