333. Věz, že máš svá práva!

04.04.2012 07:06

www.youtube.com/watch?v=MpC_fnndq74&context=C42c6396ADvjVQa1PpcFM5v80hXEiS7Xzij3O99yeYWp1bw-sfkRE=

Lyrická píseň, dnes těžko slyšitelná! PROČ? Že nepřišla z Ameriky? Že se v ní spívá slovensky? No, ono existuje verse i v češtině. Je v ní dostatek citu, lásky, pochopení. Postupně zveřejním všechny její články Charty práv a svobod starších občanů. Byť z roku 207 v češtině. Snad se neschopné úřednice a zaměstnankyně na důchodcích závislé svými přijmy vzpamatuji a upraví své jednání s lidmi jí svěřenými.

Pavel Ján Buvala

Charta práv a svobod starších občanů

Chartu práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby, vypracovala francouzská Národní nadace pro gerontologii ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Francie v roce 1966. Česky od 21. 1. 2007.

Stáří je obdobím života, ve kterém by měl pokračovat rozvoj lidské osobnosti. Většinou jsou lidé vyššího věku samostatní a zachovávají si dobrou psychickou kondici až do posledních dnů svého života. Závislost na péči druhé osoby přichází z důvodů onemocnění, které může být jak psychické, tak somatické (tělesné). Ale i v situaci závislosti na péči jiné osoby je zapotřebí, aby starším občanům nejen náležela všechna práva a svobody, ale aby měli možnost je také využívat tak, jako jiní občané. Měli by zůstat v původním prostředí, v kontaktu s ostatními generacemi.

Účelem této výsadní listiny je připomenutí a uznání důstojnosti, kterou mají požívat starší občané se sníženou soběstačností, připomenutí a uznání jejich práv.

Článek I

(svoboda volby)

Každý občan se sníženou soběstačností má právo vybrat si sám způsob svého života. Musí používat autonomie dle svých fyzických a psychických možností, a to i za cenu určitého rizika. Je však třeba, aby byl o tomto riziku informován a přizpůsobil mu prostředí, ve kterém žije. Rodina a ošetřující by měli jeho volbu respektovat.

—————

Zpět