31/ Volby skončily - komunisté ustoupili.

31.05.2010 03:42

            Museli ustoupit, byť o jediné místečko! NECHTĚLI - MUSELI. Uvolnit pozici schopnějším! Nabízí se mi otázka, zda tomu bude tak i za necelý měsíc na zasedání Ústřední rady Svazu důchodců ČR a tudíž absolutizmus ustoupí;dá konstruktivní opozici slovo na více než "celé" 3 minutky jak dal Ing. Oldřich Pospíšil na sjezdu v r.2008 mne, cobi svému protikandidátovi. Nebo zda se bude pokračovat ve stírání Buvalu, potírání demokracie; hraní si na "Judge Lincha" po vzoru likvidátorů z Katyně; Kolymy; po vzorů těch co zlikvidovali P.T. Rudolfa Slánského, Vladimíra Clementisa, atd. Hydra sežrala své vlastné děti; požírá sama sebe. Zlikvidovala výkvět inteligence SSSR; svou vlastní inteligenci ČSR; zlikvidujme i Buvalu - asi si řekli "vyvolenci". Co na tom, že dokázal v Libereckém kraji to, co nikdo jiný před ním za 15 let! Co na tom, že zabezpečil slušně vybavené školící prostředí; příslušné akreditace MŠ;plní svůj veřejně deklarovaný sjezdový volební program; splnil úkoly jež na sebe naposledy na Sjezdu vzal : i do Parlamentu kandidoval.  Ale IOP-ovi se NEPOKOŘIL! Pryč s ním!

KSČM sestoupila ze stupínku povolebního níž. Vemou si z toho její členové poučení a výstrahu? Uvědomí si, že žijí v demokratické společnosti a nikoli v absolutizmu stalinském? Čas ukáže.

 

            Přáteli z moji Krajské rady jsem byl upozorněn na kampaň jež "Bohové Olypští" z tzv. Výkonné rady SDCR o.s.  proti mne vedou sekaje kolem sebe. Tito zneužili jednu odmítnutou a zhrzenou ženskou jíž jsem odmítl coby " partnerku i svazovou "  a tak bez důkazů, bez obhajoby, bez soudů a katů chtejí mne zlyčovat,  zlikvidovat. Doufám, že ne fyzicky -oj; to by si mákli... . Zlikvidovat, odstranit, ponížit mne,neboť:

- jim došly mne ukradnuté nápady

- neumí uskutečnit z mého Programu ukradnuté myšlenky

- nedokázali zabezpečit dostatek finančních prostředků pro chod celostátní organizace

- dluží mne a mojí Krajské radě Liberec k dnešnímu dni 258.566,- Kč + penále přímé a co nepřímé zisky atd.

- jako jediná můžeme mít v krátké době své vlastní rekreační středisko mezinárodní úrovně po vzoru z         Drážďan

Oni musí si nalézt obětního beránka! Na úrovni ÚV KSČ to byl pžed léty Clementis; na důchodcovské - jeho "soused" z Tisovce: Takáč - Buvala.

 

             Tak mne nezbyde asi nic jiného než na obranu svou a soběrovných důchodců, seniorů, penzistů a pod. vytrvat a tyto stránky i bez almužny z centrály z Prahy provozovat. Nicméně: Neohnul mne Dr. Husák & comp; může mne ohnout nějaký IOP? Neb jiný "vohnout" ?  Nikoli!

Pravda vítězí!

 

 

—————

Zpět