294. Uniformou své IQ nezvýšíš

20.12.2011 05:23

Graf vyjadřující popularitu a sledovanost stránek www.sduchodci.cz za 2 roky:

Toto je (ke dni 19.12.24:00) stav sledovanosti, návštěvnosti, atd. => popularity stránek důchodcovského ombudsmana souhrnem v megabitech vyjádřená. Některé zkostnatělé tzv. pečovatelky v různých sociálních zařízení si myslí, že jejich zaměstnání, úřad, "nadřazenost" nad "příjemci sociální péče u nich v "péči"" žije v domnění, že tito LIDÉ jsou malinké dětičky, jež se na ně musí křičet, vyhrožovat, zakazovat jim TV, vycházky, nutit je do kasárenského režimu. Korunu umí nasadit takové postižené osobě třeba taková tzv. zdravotní sestřička, jež prvořadě se nasune do své uniformy, pak vydá se s léky, injekcemi za senioři a důchodci JÍ podřízenými.

Může žít takováto příslušnice středního zdravotního personálu žít v bludu, že těchto výsledků by dosáhla popularita stránek www.sduchodci.cz kdyby měla pouze fasádu, nějakou tu grafiku a ve skutečnosti by stránky byly v nezaujmu o ty, jímž je potřeba pomáhat o důchodce? Těžko, Anežko, jak se říká! Obdobně příslušnice uniformované gardy říkající si "sestřičky" jež se osopí na stařečka v penziónu, domově důchodců či domově s pečovatelskou službou a jiném podobném "zařízení" může očekávat ze strany onoho "dědečka-stařečka" zdvořilost či alespoň slušnost! Totéž úřednice - zaměstnankyně takového zařízení nemůže mít vážnost, jestliže prosazuje nesmysly. Byť by jim sama tisíckrát věřila a za faktickou pravdu je vydávala. Byť by takováto byrokratická hemelka stokrát měla firemní oděv, plášť, šátek/klobouček - UNIFORMU. Nízkost vlastního iq prorazí přes všechny takové šminky, masky, kryty.

Těžko může i např. P. T. primátorka - třeba i např. Liberce - žádat dotace, stěžovat si na nevstřícnost státu, vlády a já nevím čeho všeho ještě, když její nominantka - ředitelka jednoho takového zařízení TRPÍ únikem klientů. Dále nevýdělkem zařízení, neschopností podřízených úřednic a drzostí, bezcharakterností jak "sestřiček" tak "pečovatelek" ! T. j. lidí, bezprostředně podílejících se na skutečném výkonu péče o DŮCHODCE V TAKOVÉM ALE JEJÍM(!) ZAŘÍZENÍ!! Domnívají se tyto persóny, jestliže nebudou svého klienta z trucu, aby ukázaly svou "moč" třeba 3 neděle koupat ač je jim to ze smlouvy poručeno, tento človíček bude mlčet a hnít? Dnes, v době internetu a telefonů i mobilních? Že když šašek zalaškuje grimasou - každý, jehož IQ>dnešního datumu, si sedne na zadek před NÍM? Domnívají se snad, tyto persóny, že si lidé neporadí i bez jejich zlodějin? ANO, zdá se mi, že JSOU O TOM PŘESVĚDČENY. Dnes, 20 let po pádu zahnívajícího režimu jedné strany chtějí tyto nesmysly uplatňovat na lidech, jež v nich MUSELI žít do doby SAMETU? Vašíčku Havle: vzbuď se! Toto jsi určitě nechtěl!

Stokrát může mít sebedražší uniformu "zdravotka" když si dovolí býti vulgárno - netaktní k pacientovi. Před pár měsíci jsem psal o hyenách v bílém - ředitel libereckého špitálu odešel. Před pár týdny jsem se zmínil o nepořádcích v jednom DPS již - jak jsem byl informován, jedna žába z pramene je na odchodu. Snad ke konci roku se vedoucí okrsku stane BÝVALOU. Nebo že by jenom postoupila na předem připravenou "trafiku"? Co ale s takovou "uniformovanou" persónou, jež mi do zařízení peníze nepřinese? Co s "pečovatelkou ve výkonu" jež nezná zády hygienické péče o člověka? Co s "pečovatelkou" jež krade a z klientů domova si dělá "bílé koně" pro manipulace s penězi a se stravenkami? No: UDĚLEJME z nich generální ředitelky příspěvkových organizací! A bude! Stát se musí přece postarat o nás, DŮCHODCE... .  "... Havlíčku, Havle…“ co za dědictví jsi nám zde zanechal!

Pavel Ján Buvala

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět