293. Hodinky - holínky? To je jedno...

15.12.2011 04:59

… obé přece začíná na h…! Určitě znáte tento tzv. okřídlený fór. Ono by to byl možná fór, kdyby to nehraničilo přímo s trestními činy osob, co by měly pečovat o svěřené jim do péče lidi. Mnohdy mají vysokoškolské vzdělání jak ti péče potřební tak i péče poskytující. Dovede si představit, ženskou od plotny v zástěře s vařečkou v ruce, jak vydává rozkazy? Také mající akademický titul, i tu vařečku, ba i tu zástěru? Chybí jí pouze jedno: funkce s touto pravomocí! Taková maličkost, viďte.

Když již si vedoucí Centra zdravotních a sociálních služeb, nebo její podřízená řekněme vedoucí okrsku najmou z vlastní neznalosti na jednoduchý právní úkon jako je smluvní PÉČE O ČLOVĚKA renomovanou advokátní kancelář na ubohého důchodce - CO SI O TOM POMYSLÍTE? Má takováto persona vůbec právo pobírat desetitisícové mzdy za tlačení židličky, nemaje elementární znalosti z řízení sebemenšího kolektivu? Když navíc donucuje lidi, aby se dobrovolně zřekli svých základních lidských práv a svobod, když zneužívá citové slabosti do moci jí vržené babičky a dědečky - co to je za PERSÓNU? Je to ještě žena, člověk? Co to je, když si to plete písemně vydanou lhůtu SVÝM ADVOKÁTEM v týdnech SE LHŮTOU ve dnech, hodinách dle jejího vařečkového názoru nutnou k pokořování člověka, vydanou své podřízené?

Poskytuje tato ORGANIZACE služby skutečně sociální? Poskytují její zaměstnankyně svou činnost dle platných zákonů České republiky nebo si pouze "přivydělávají" do vlastní peněženky a zajišťujíce se na vlastní důchod; chtěje ho mít co největší? Zdá se vám asi, milý čtenáři těchto řádků, poněkud moc otazníků na jeden článek. Jenomže si představte, že takováto dilema musí řešit možná i vaši spoluobčané mnohdy "uklizeny" do "úschovny zlobivých rodičů" různým sadistkám k "socialistické převýchově". Že to není možné v kulturní společnosti u kulturních lidí na počátku XXI. století po Kristu? Věřte mi, že to je možné, že to je reál. Že to je přímo mezinárodní ostuda padající na tzv. socialistické a komunistické partaje a lidi je volící do zastupitelských sborů občanské společnosti III. tisíciletí! Že otroctví bylo u nás Marii Terezii a v USA Abrahamem Lincolnem zrušeno - to jde ke zdi, když taková persona se dostane vedoucí místo chtěje poroučet, řídit a organizovat a nemaje při tom elementární znalosti, předpoklady, schopnosti inkluze apod. Proto i za podpory EU musí MPSV ČR organizovat různé semináře, konference na vyřešení a deinstituciolizaci sociálních služeb. Proto Jihočeská univerzita České Budějovice organizuje již 7 let a dvakrát ročně konference a semináře k rozšiřování si elementárních znalostí právě i takových " nán od škopku" ale mající v ruce mnohdy životy a zdraví seniorů a pobírající nemalé platy za svá místa v hierarchii poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby jsou značně dotovány našim českým státem. To je fakt. Naproti tomu z Libereckého kraje se jich, kromě několika lidiček, žádná PERSÓNA neúčastní! Proč také, když ony jsou přece "nejchytřejší"! Z organizací důchodcovských ČR kromě mne, 8 lidí z pardubického kraje a PhDr. Pernese ani půl zlámané protézy! Podle toho to pak v takových organizacích vypadá! Podle toho také péče o lidi je málem zdraví poškozující!!! Své by na tyto témy mohli vyprávět lékaři - geriatři, psychologové - psychiatři. Zeptejte se třeba MUDr. Aleny Jiroudkové a MUDr. Zdeňka Kalvacha; nebo kohokoli ze slovutné ČGGS ČLS JEP pod vedením prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. přednostky Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LFMU FN Brno. Při tom, třeba v Liberci na LDNku není až tak daleko; a prim. MUDr. Alena Jiroudková obětavě poutavě a ráda každému vysvětlí vše co sama ví a zná z iniciativně získaných vědomostí. Její vystoupení na „SeniorLívingu“ před cca třemi lety bylo odměněno bouřlivým potleskem; dotazy jí kladené nebraly konce kraje!

Ještě že zde máme krajské mutace deníku.cz; jeho papírové formy. Ještě že zde jsou Britské listy a internetové podoby všech těchto tiskovin! Byly to právě blisty.cz/ jež položily před léty startovací čáru pro Důchodcovského ombudsmana. Je to Liberecký, Pražský, Jihočeský, Pardubický atd. deník poukazující na neutěšený stav v péči o nás, staré lidi. Jenomže holt: hroší kůže různých sadistek je asi "neprůstřelná". Co to je za nízké IQ ženy jež své podřízené ZAKÁŽE mne osobně koupat a stravovat v reakci na článek ze dne 6. 12. 2011 v Libereckém deníku! Odmítnutí poskytovat mne sociální služby pod záminkou, že nenechám ze sebe dělat vola a že jsem se postavil na ochranu práv důchodců? Hrůza v nárůstu invektiv nastala především po článku liberecky.denik.cz/zpravy_region/sedmdesatka-na-krku-ale-s-notebookem-si-tyka.html?diskuse=1#1017045 .

Co to bylo za náměstkyni primátora, jež mne nechala vykrást a pak to PČR(policie České republiky) musela „zamést pod koberec“? Co jsou to za charaktery její věrné následovnice, jež jsou schopny nechat mi v bolestech třeba i zemřít moji manželku v době, když jsa mimo Liberec, jsem nemohl o ni pečovat; to jsou sociální služby? Přitom oba jsouce nemocní jsme se stali „příjemci sociálních služeb". Ano ale nikoli tyranii různých byrokratických hemelky! Holt - já zapomněl, to měl být asi dáreček pro mne a moji rodinu k Vánocům! Jenomže já tyto pohanské svátky NESVĚTÍM; já jsem křesťan a tudíž se i tohle u mne minulo účinkem.

Takže místo: Šťastné a veselé MUSÍ ZNÍT: Do práce důchodcovský ombudsmane! Snad přestane po Novém roku pletení si pojmů a dojmů různými "neschopenkami"; snad během blížícího se roku potkám na vzdělávacích akcích také skutečné pečovatelky a osoby pobírající za tuto činnost mzdu také z mého - Libereckého kraje; snad.

Pavel Ján Buvala.

 

—————

Zpět