290. Kulturní Liberec !

09.12.2011 08:24

V příkrém protikladu k bezcharakternímu chování se vedení města Liberec k důchodcům a především vedení Domů s pečovatelskou službou (viz Liberecký deník z 6.12.2011 str.8) k lidem o něž mají pečovat a za než berou peníze je správání a chování se k  l i d e m  pospolitým zaměstnanci a především pí. ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci.   Na kraji - holt to je již úroveň, vzdělanost. Ale měšťky - hromada akademických titulů DUTÝCH. Je to pouze o lidech... . Porovnejte si & Posuďte sami:

K L U B   N Ě M E C K É H O   F I L M U   KVKLI  v protikladu k člověkem pohrdání primátorkou a ředitelkou domů s pečovateldkou službou

  • Německé filmy v původním znění pravidelně každý měsíc v liberecké knihovně již od r. 2008
  • Jedinečná možnost zhlédnout zdarma kvalitní celovečerní filmy, opery a zajímavé dokumenty, které ve většině našich kin nikdy neuvidíte!
  • Skvělá příležitost pro studenty a zájemce o němčinu, ale i angličtinu; u mnoha filmů bývají k dispozici anglické titulky.

To vše díky spolupráci s Goethe-Institutem Praha.

Nejblíže: pondělí 12.12.2011, 18.00  LUDVÍK II. - Lesk a bída jednoho krále   režie: Helmut Käutner, 110 min, 1955, německy s anglickými titulky (barevný)   hrají: O. W. Fischer, Paul Bildt, Ruth Leuwerik, Marianne Koch,    Friedrich Domin, Klaus Kinski a další

Romantický výpravný portrét bavorského „pohádkového“ krále a mecenáše umění Ludvíka II. (1845 - 1886).

Ludvík II. brzy zanevřel na politiku a věnoval se pouze umění. Film líčí jeho život od nástupu na trůn až do záhadné smrti ve Starnberském jezeře. Popisuje přátelství s Richardem Wagnerem, platonickou lásku k rakouské císařovně Alžbětě, zvané „Sissi“, a také vypráví o jeho vášni pro budování skvostných paláců.

Režisér ho vykresluje jako osamělého panovníka, který postupně propadá iluzím. Na přání dědiců nebyl film natočen s historickou přesností, aby neukazoval Ludvíkovy negativní povahové rysy a odlišnou sexuální orientaci. Přesto se režisér snažil, aby i beze slov byly ve filmu patrné.

V populárním rakouském herci Ottovi Wilhelmu Fischerovi našel režisér vhodného představitele tohoto bavorského krále, který sice nebyl z politického hlediska příliš významným vladařem, zato vtiskl svého tvořivého ducha do řady překrásných staveb, které ho proslavily po celém světě.

Ve filmu mnohokrát zazní také hudba Richarda Wagnera, kterou hrají Vídeňští symfonikové pod vedením Herberta von Karajana.   Vzhledem k roku vzniku filmu prosíme, omluvte zhoršenou technickou kvalitu    zvuku i obrazu.    Děkujeme za pochopení.Sledujte webové stránky knihovny www.kvkli.cz .

Toto rád uveřejňuji na protiveň VŠEM  nevzdělancům; komunistickým ehm, ehm, ehm; kecálkům a Žebrákům Předkostelním.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět