286. Nedělejte z nás stařečky - blbečky!

05.12.2011 07:20

Spousta emancipovaných nositelek akademických titulů porevolučních se vetřelo přes známé a partajní nominaci do vedoucích funkcí v různých městech, krajích, státech Evropské unie. V Čechách však mají důchodcovského ombudsmana, takže jsou tyto mnohdy sadistické Persony pod vzrůstající kontrolou. ZEVNITŘ. Ale: víte, jak to bolí, když např.: Bc. Nejmoudřejší neumí ani napsat Smlouvu s klientem ve "svém" Domě s pečovatelskou službou? No tak si i za jeho peníze najme na něj advokáta. Její ješitnost nedá a nevyčká odpovědi SVÉHO advokáta, ale ZAVELÍ nejnižší v hierarchii, té co bere nejméně peněz a musí odvádět častokrát nejtěžší práci: … onoho Chlapa- nepečovat! Žádné služby Jemu! AŤ třeba SHNIJE třeba špínou, KDYŽ ON, starý důchodce, MÁ ZNALOSTI větší než já: „Bacalářka Neználková“! Jemu žádné služby - byť by si je 100x platil!! Byť by byl dlouholetým našim klientem: TEĎ MÁM JÁ V RUCE MOČ! Hejč!

Její nařízená říkejme jí třeba „Carevna Krasnaja“ vytvářejíc Potěmkinovské vesnice jí tam dosadila a tudíž i za cenu sebezničení jí v tom podporuje. Samozřejmě nikoli ze svých, nýbrž carských děněg! Tlačí důchodce práva znalé, aby ZADARMO doučili její Bc. Nejmoudřejší & comp. Nabízí mu za to slaďounký dudlík. Šidítko. Proč by ne: její předchůdkyně říkejme jí třeba Pepina Reinholzojz´ jí bojarský sbor dostatečně vycvičila. A ony slouží v předklonu. Jak by ne! Teplý flíček a pěkné bezpracné penízky jsou přece tak miloučké! Co na tom, že třeba jedna z podřízených, říkejme jí třeba Liška Zrzavá, nechá raději zemřít svou klientku než by učinila potřebné. Třeba sdělila to jejímu choti do lázní. Ta nevím,  za co ty nekřesťanské každoměsíčně peníze bere! Proč oznámit své klientce, že její manžel byl přijat do špitálu s infarktem, když ona je přece VEDOUCÍ Centra zdravotních a sociálních služeb! Jí nemohou zajímat nějací důchodci, ze kterých pouze tyje!!

Stará řehtající se byrokratka Garnáta Vlezlá se svým neschopným, ale hezoučkým elévem Bc. Vlezdozadelkou Nekonečným raději nemocného důchodce či důchodkyni do špitálu zaženou; všechno pro věc udělají - jen aby, ONY, nejchytřejší z Carstva Oranžského vynikly a jejich růžička - byť uschlá rozkvetla! Gestapo, NKVD, StB musí na hrnec, jak oni dva se dovedou do bytů vnucovat. Pojem domovní integrity jim nic neříká! Vždyť je kryje Carevna, Bc. Nejmoudřejší, a samozřejmě jejich věrná MATIČKA STRANA, byť již bez duceho! Nového vůdce nemaje - z leva do prava - se potáceje ... .

Vy dědkové staří PLAŤTE! Vy báby staré PLAŤTE! My, naše pěrvoschodítělstva, MUSÍME mít na své mzdy! Za půl deci vaši vody z vašeho vody donesené k lůžku 100,- Kč! Za podání téhož půl deci ke rtům: 100,- Kč! Za 15 minut dědka sprchování jak hovado na bitunku = 50,- Kč => 400,- Kč měsíčně! Vy staří a blbí plaťte! My na svou parádu a krytí svého IQ

Ale, vy nemoudré Persony nelidské: PROBUĎTE SE; měl jsem vás rád - za mladi - BDĚTE!! STAŘEČKOVÉ SICE JSME, blbečkové nikoli! Máme internet - tam se vše dozvíme, ale i Vámi páchané nepravosti zveřejníme! Od Českých Budějovic po Liberec; Od Karlových Var po Hodonín – krátce: v každém sociálním zařízení jsou sice střečci ale nikolivěk BLBEČCI! Ani Vy, byť s akademickými tituly, je z nich neuděláte! Věřte mi! Deník pomůže a třeba o přehmatech kolem Chrudimě i v Praze napíše. O vašich průserech v pečovatel cích kolem Budějic tamtéž zveřejní. Liberecký deník - pravdu píšící ve svém teritoriu dá na známost. NSDAP & KSČ nás nepokořily, domníváte se, že vy hyeny bezcitné to zvládnete svou tyranii? TÚÚÚDLE!

Život z nás udělal stařečky - vy nenaděláte z nás blbečky! Vy si myslíte, že nezestárnete? Och, ty svatá prostoto!

Pavel Ján Buvala.

 

 

—————

Zpět