280. Poskytují vám sociálni služby?

14.11.2011 01:26

Poskytují vám skutečně  s o c i á l n í služby?

Pokud na tuto otázku si musíte odpovědět ano, či jinak vyjádřeným souhlasem, dejte zřetelně najevo obsluhujícímu vás personálu, že jste člověk. Že jste Homo sapiens to do chvíle svého doběhnutí do cíle života: SMRTI. Ať jsou filozofické názory na věc jakékoli - neměly by postrádat lidskost. Vám poskytované sociální služby by měly být především lidským citem a přístupem prodchnuty. Za inkluzívní přístup k příjemci sociálních služeb nelze považovat gestapácko-estébácké bušení do dveří garsonky umírající důchodkyně a na srdce marodného jejího manžela! Byť by to byl dům v majetku POSKYTOVATELE sociálních služeb.

Nebo: jestliže ředitelka jednoho DD v tomto státě odmítá sdělit důchodcovskému ombudsmanovi elementární údaje mimo tisk. Zprávy o obyvatelích svého, jí osobně řízeného, DD - naznačuje, že asi tam to všechno není v pořádku. Že tam vládnou asi zvlčilé klientelisticky - hyenistické poměry jí asi osobně požehnány. Pletu se snad ve své domněnce? Co tito její tzv. chovanci udělají? Vzepřeli se, chtějí být do smrti lidmi a nikoli prostředky k zajištění slušného živobytí pí. řídící a její klaky.

Co říci o personě, jež si osobuje nazývat se vedoucí Centra sociálních služeb přitom člověku, jemuž umírala manželka, od března 2011 v podstatě asi DOSUD - nepodala zprávu o jejím stavu. Byť věděla, resp. MOHLA a měla VĚDĚT kde obyvatele jí pod řízení svěřeného domu lidi z něho má. Ona neví, neumí, nebo nechce plnit své povinnosti vedoucí? Za co jí stát a my důchodci platíme? Dlužno říct, že za to prddělání až královsky. Nebo je až taká hyena že to bere za samozřejmost?

Popřípadě o vedoucí či dokonce ředitelce Domova zvl. služeb či jak toto Mengeleho sanatorium či zařízení nazvat, jež by chtěla donucovat příjemce sociálních služeb podepsat cáry papíru nazvaných Smlouva... zapomínaje, že to je DVOUSTRANNÝ PRÁVNÍ A K T!! Tato Persona si osobuje, nevím, zda z neznalosti, blbosti či arogance moci nad bezvládnými senioři, právo DONUCOVAT je k čerstvým houskám max.1x týdně; výběru z dovážených jídel ze 2 přestože dodavatel nabízí výběr z 3 - 4; organizací práce by si tito chudáci mohli vybírat z 12 - 24 druhů jídel. Co k tomu dodat?…

Můžeme o vedoucí funkcionářce jednoho města, řekněme "carevně" říci, jestliže v novinách dán příslib k vyřešení problému cikánského se dosud ani nevyjádřila, že není carevna -Slibotechna? Když jsem jí v minulém funkčním období-byť zkráceném navštívil - mě, coby důchodcovskému ombudsmanovi, slíbila maximální pomoc? Ale skutek - UTEK! A jak rychle se rozměnily její sliby na drobné pro přátele po vzoru persony charakteristické dávno Peinou Reinholcojc´ zvané! Jako její partaj, jež do nekonečna bojuje za nás, za naše peníze ale za SVÉ ZÁJMY!

Na konferenci si hejtman pardubického kraje udělal z lidí zase prču pleta si miliony s miliardami. Po nástupu do funkce Radko Martínek nám via Prima vnucoval přesvědčení, že 6 je nesrovnatelně více 12 apod. To v souvislostech s železniční dopravou i nás, důchodců. To na téže konferenci hejtman plzeňského kraje je projevil jako úplně jiný kofr stran železné dráhy. Lhostejno zda stání či soukromé. Naproti tomu hejtman kraje Liberec odmítá přijímat lidi, co ho volili. Asi jsouc si vědom své neskonalé MOCI. Lidem vzkazuje, že jednat bude pouze s oficiálními představiteli organizací. To pouze oni ho vynesli na piedestal? On nezestárne?

V tomto kontextu je již smysl v nadpisu položené otázky podstatně jiný, nepletu-li se. V Liberci samém připravuji 2. den důchodcovského ombudsmana. V Hrádku nad Nisou je v přípravě také DDO. Co nevidět bude projet představen na zasedání České konferenci v Kutné Hoře. Kde se konal také její již 3. ročník. Podrobnosti o něm viz: www.ceska-konference.cz/ . Bez podpory vás, čtenářů těchto řádků DO -  nedokáže nic! Uvědomte si, že jste LIDÉ, byť důchodci s důchodem ale také s DŮSTOJNOSTÍ LIDSKOU.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět