27/ Dobrô slovo šitkým ľuďom súcim na slovo.

23.05.2010 05:42

Vypožičal a sparafrázoval som si  tieto slová p. Ľudovíta Štúra blahej pamäti poslanca to Uhorského snemu za Slovensko; veľkého priateľa českého ľudu a Českého kráľovstva. Vic menej prinutil ma k tomu s.Ing. Oldřich Pospíšil & jeho nohsledovia... . Lebo to, že se odo mňa dištancujú - to je již 3 roky známa vec. Nech ale verejne si NEDáVAJú VYSVEDčENIA svojej nedoštudovanosti, neschopnosti. Bohužiaľ - dali. Na Internet to zavesili - môj predchozí dopis kolegom predsedom Krajských rad POTVRDILI! Ale to ste nemusieli, súdruhovia! Mňa chápajúcí dôchodcovia byť NEORGANIZOVANí či už zas´, aj Vašou vinou, neorganizovaní vedia zač´je toho lakeť. Kondidatúru Konzervatívnej strany POTVRDIA odovzdaním svojho hlasu najneskoršie       U ž    o 6 -7 dní!

           Piatok 22. mája 2010 v libereckom Zlatém lvu jasne ukázal hranice chápavosti ľudí neovládajúcich a brániacich sa ovládať IT; PC;  I N T E R N E T  a pod. technológie. Ale ja sa na rozdiel od rôznych "IOP"ov nemôžem a ani NECHCEM sa dištancovat od ľudí pomoc potrebujúcich! Zatiaľ mnohé nechápajúcim, ale po IT vzdelaní a pomoci túžiacim! Pretože poslanie Zväzu dôchodcov vidím úplne inde než je predstava súčasnej tzv. generality jeho. Som v opozícíí od októbra 2008 ! Viď môj Program v rubrike  "Volby 2010"  a predovšetkým "Materiály platné" ako článočok v nej.

         Preto do nastávajúcich dní vyhlasujem pre seberovných heslo: "TADY   P Ě T K A   ; ZVOLTE  DĚDKA !! " Onakši povedanô: dajte svôj hlas Konzervatívnej strane čo má č.5.  Jediná to nehrnie pred sebou záťaž minulých 20 rokov. Viď: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/konzervativci-velke-strany-zemi-rozkradaji20100522.html !! Lebo ona jediná sa "nehanbí" za svojich predkov... . Verte Dědkovi!

—————

Zpět