264. NRZP

14.10.2011 06:02

 

"PRÁVĚ JSEM SE VRÁTIL Z ... " nikoli Hradu, ale Krajského úřadu Liberec, kde jsem byv přijmout pozvání Krajské rady zdravotně postihnutých, hostem. Toto Pozvání odmítnou, nešlo. Po mém téměř rok a půl pauzírování v účasti na podobných akcích. Pro nemoc, jak známo. Nikoli z lenosti natož pohodlnosti. Doufaje, že tam mne nikdo z funkcionářek neznal jsem, vzal své chodítko a vyrazil tak, abych na místě byl včas.

Při prezentaci se najednou ozvalo: "No, pane Buvala, co je s Vámi, přes rok jsem Vás neviděla!!!" Zvolala nad celé předsálí pí. Bobošíková - obětavá to pracovnice ve firmě s nutnými pomůckami pro nás, mrzáky. S její firmou jsem také spolupracoval více než 5 let. Vidic můj handicap jejím překrásným hláskem zvolala: "Já se Vás ujmu sama! ..." Odmítnout nešlo a nakonec jsem byl ba i rád za toto pro mne takové faux paux... znáte to. MNE musí posloužit ženská!!! V životě, žádná, ani vlastní matka mi nesměla posloužit - mimo nemohoucnost po úrazech z motocyklů apod. To prostě NE! Jsem chlap a ne ubožáček, jsem si vždy na tom zakládal. No, přišel na psa mráz, jak se u nás říkávalo... . teď NAJEDNOU...

Po takovémto entrée - no bylo v sálu haló! Holky co mne znají se seběhly a jedna přes druhou štěbetaly, vyptávaly se - až jsem musel velitelsky je poprosit, že, jaksi, nemohu stát. Objevil jsem tam invalidy od nás a sousedních baráků a oni usmívaje se mne zdravil. Tak jsem během pár sekund mezi ně přepychově zapadl.

Až moc! Ale to ukázal až průběh jednání. Za celých 6 let uplynulých od prvopočátků svojí spolupráce jsem slýchával, jakou podporu dostávají a - problémy se nevyřešily. NAOPAK narostly. Myslel jsem, že mne klepne pepka na místě vědíc, že spousta z nich mohla být dávno vyřešených! Ale partajní nevraživost mající svůj původ v přiblblé výstavbě rozvinuté socialistické společnosti zapříčinila, že peníze se utratily, kam měly přijít NEPŘIŠLY a tudíž se Nic, ale ZHOLA N I C Nezměnilo. V krátkém popovídání na závěr jsem přislíbil všem "mým babám" pomoc seč budu moci. Nezklamu, to čestně prohlašuji coby veřejný závazek.

Pokomunističtělý partajní SDCR je pro mne plus quam perfektum! Pospíšile & comp. vlezte mi na záda. NIC JSTE PRO DŮCHODCE NEUDĚLALI a mne zabránili. To bez trestu nezůstane; věřte!

Pavel Ján Buvala.

—————

Zpět