255. Budeme mít opět Pana presidenta!

25.09.2011 02:39

 

Včera přinesly "rychlé" hromadné sdělovací prostředky: televize & rádio zprávu o tom, P. T. Přemysl Sobotka, známa a sympatická osobnost našeho státu potvrdila to, ce dávno říkalo, šuškalo (ale tak to již na teritoriu Republiky České chodilo, chodí a chodit - holt bude). Jako předseda Senátu Parlamentu České republiky prokázal, že je skutečným zástupcem a schopným vyjednávačem VŠECH lidí v tomto státě.

Volby do Senátu v Libereckém kraji jasně ukázaly rozdíl mezi člověkem akademicky vzdělaným a na úrovni a nedoukem. Je nasnadě, že žádná okurka byť rychlokvaška nemůže zastínit skutečně nabyté vzdělání, vědomosti a praxi; vrozenou inteligenci. Všechno co předseda Senátu Přemysl Sobotka slíbil důchodcům v kraji, za který jsem nesl odpovědnost, bezezbytku splnil. Za což mu, byť po letech, i touto cestou ještě jednou, upřímně DĚKUJI. Na - v té době NAŠI 1. krajskou konferenci přišel na první oslovení. Nikdo se nedopočítá jeho návštěv v DD;DPS; a ostatních zařízení pro důchodce. Kam byl pozván - čas si našel byť na chvíli, ale PŘIŠEL! Předložené problémy řešil a vyřešil! Bohužel Ing. Pospíšil Oldřich ani nikdo z Výkonné rady ho na minulý sjezd nepozval - NEPŘIŠEL. Ale i když nepozván - poslal alespoň zdravici! Celou dobu se Ústřední radě SDCR lhalo tvrzením, že je pozván. VĚČŠINA mých kolegů v radě sedících se těšila na osobní setkání s ní. Neboť na 1. krajské radě v Liberci, kromě mne a prof. Solicha, nikdo z jiných krajů nenašel cestu k němu. Natož současný Ovladač této instituce z leva: Ing. Pospíšil sedíc osaměle v 1. brázdě vlevo. Kdo bude pozván a kdo "pozván" na blížící se sjezd Svazu důchodců ČR o.s. ? Domnívám se, že nic nového: na budoucího p. presidenta se zapomene... . A Žebráci Předkostelní budou žebrat dál svou Tatranku a komunistické kafíčko... .

Nikoli však lidé skutečně cítící s tímto státe. Nikoli lidé ochotni přiložit ruku k dílu. Neboť stát pro 40 milionů již nelze vybudovat - o území nás připravili, ale šťastný a spokojený životný prostor - ANO. Můj kandidát na prezidenta: MUDr. Přemysl Sobotka má pro to všechny předpoklady. To mi věřte.

S JUDr. Gustávem Husákem jsem se sešel osobně dvakrát. Co jsem mu prorokoval na pohřbu svého strýce (zlikvidován rudou StB a jeho mladší bratr-ministr ČSSR se za něj nepostavil) se splnilo. Při posledním setkání se v Doubravce - vzpomněl si a jenom se opakovaně ptal, jak to já jsem to věděl tenkrát. NEVĚDĚL, p. Dr. odtušil jsem. Ale jako budoucí důstojník jsem musel strategický plánovat ve svém Učilišti. Natož v životě. Souhlasil se mnou.

Bude mi ctí, potkat se s p. MUDr. Přemyslem Sobotkou opět potkat. Jsem přesvědčen, že on - byť by byl v jakékoli funkci mne přijme k řešení důchodcovských problémů spíš, než někteří místní tzv. zastupitelé. Troškař zůstane furt troškařem. Byť by byl stokrát "zvoleným" zastupitelem.

Proto BLAHOPŘEJI p. Přemyslu Sobotkovi ke kandidatuře na post 1.občana státu: prezidenta republiky České.

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět