243. Jsme lidé!

04.09.2011 06:18

Byť jsme zestárli. Pomalu tradicí se stávají různé tzv. DOMOVY. Důchodců, seniórů, s pečovatelskou službou a kdo ví jak od výmyslu světa různé byrokratky vymyslely názvy pro prachsprostou USCHOVNU starých lidí. Lhostejno, v kterém kraji, okrese či městě. Dokonce i v kreé republice bývalého Československa se takovéto "sociální" zařízení nachází.

Viděli jsme předloni skutečně skutečné sociální zařízení v Dražďanech! To jsem spolu s jedným ze svých společníku byl sočástí delegace z bývalé Severočeského kraje. Dvě hodiny cesty rýchlíkem do Liberce jsme seděli, hleděli jak zařezaní! Členky okresních výborů SDCR o.s. se ptaly: proč to u nás nemůže být také tak! Odpověď je nasnadě: nemáme nemeckou odrganizaci práce. Nikomu se nezdá, kolik peněz teče ze státní kasy do tzv. sociálních služeb; tzv. "na důchodce" na různé akce "pro" senióry a pod. a co v podstatě my, důchodci z tomo ve skutečnosti mám - co sežere řehtající sebyrokratická hemelka a různé -kyně různých OPSek a pod.

Pokračování příště.

 

—————

Zpět