218. Nové zákony, důchody - život

17.07.2011 04:13

Jinak ani nelze vše, co se děje kolem nás nazvat. Krátce a jednoduše: NOVÝ ŽIVOT. Konečně se P. T. ministru spravedlnosti podařilo zlikvidovat PASKVIL nedouků komunistických. Co jiného byl Občanský zákoník „lidovědemokratický“ když popíral elementární základy práva občanského! PASKVIL tak jako vše co tzv. vládnoucí třída dělnická se svou vůdkyní Stranou – jak si říkali – vymysleli. Byť se umyli od šmíru; uvázali kravaty; odznáček na klopu připíchli. Základům řízení sebemenší korporace se nenaučili. Ale „Moskva“ je podržela, komunistický teror na pár let umlčel vše dobré, co jsme po předcích zdědili. Nejinak tomu bylo se zákony. Víte, jak mne bylo, když jsem se jedním s akademiků na své Alma Mater „chytl“ a hezky se „poštěkal“ s tvrzením o dědičnosti majetku osvojence po svém zploditeli? To se prosím, jak obecně známo psal rok 200. Chtěl důkaz – předložil jsem mu svůj občanský průkaz. Zkoprněl! Stál by tam dosud, ale samozřejmě jsem mu vysvětlil peripetie svého života, bytí a tudíž i vlastnictví 2 jmen a 2 přimění. Zbytek jsme prodebatovali u kávy a s úsměvem se rozešli. Za pár měsíců na to, na jižním Slovensku jsem potkal Pana Advokáta znalce práva evropského, slovenského, českého, maďarského, etc. Ten Člověk se mne vůbec nedivil, jako jeden z mála. Před ním to byl slovenský ombudsman doc. Pavol Kandráč se kterým jsme i tuto otázku důkladně probrali.

Dnes jsme se vrátili tam, kam patříme, k OBČANSKÉMU BYTÍ. Proto díky buldočímu úsilí JUDr. Jiřího Pospíšila & comp. Máme OPĚT Občanský zákoník. Že to mnohým tzv. též právníkům nejde pod fous? Nedivím se. Zapomněli, že učit se je potřeba celý, ale opravdu CELÝ život. Pospíšil s kolektivem ho vypracoval a zákonodárce přijal. Je dostatek času pro všechny se s ním žít a přestat remcat na plus quam perfektum!

To co nevidět přijde, Pracovní zákoník, Sociální… neboť nestačilo to co nějaký zrzeček napsal, vybájil a jakž – takž se pokoušel uvádět v život – musí to mít také právní základ. NESPORNÝ!!

Důchody, sociální zákon. No, to opravdu extra buřt! Každý by chtěl co největší důchod bráti, do kasičky málo dáti; své penízky v cizině utráceti. Ale je to normální dojit „státní krávu“ a nedat jí ani suchou slámu? Ani nejblbější podomek nechtěl po nenakrmené krávě kapku mléka. Současní tzv. „odporáři“ odporují všemu a vždy, na co nepřišli oni sami, či jejich našeptávači komunističtí. Poraděnkové byli z Moskvy a teď tito ubožáčkové by si rádi hráli na nejdokonalejší všemu rozumějí Všeznalce z Kachlíkárny. Zapomínají na skutečnost, že když do peněženky si peníze neuložím – těžko si z PRÁZDNÉ mohu vybírat. Ať je forma jakákoli! Vyvolávání umělého neklidu a „bojů proti všem a všemu“ koaličnímu – fuj, styďte se, v kůží sedící páni odborářští bossové!

Státní důchody, státní penze… ach, když jsem před pár dny slyšel jednoho erckomunistu mluvit z poza kecpultu velevážené instituce státní – zvracet se mi chtělo, jak se shlížel v maršálu Bismarckovi – zakladateli všeněmeckého státu. Pochopitelně, že svým státním úředníkům dal dosmrtní zabezpečení hmotné! V té době se každý živil vlastnímu rukami – dokud tyto vztahy právě komunisté nezlikvidovali. Teď se jim to hodí a tak: z „kecpultu“ VODU káži, ale v kantýně víno pijí!!! Zapomněli, co všechno znárodnili, zmrvili, zničili. Teď se stylizují do ochránců nás důchodců… . Vraťte nám v první řadě, co jste nám vy a vaši předchůdci pokradli tzv. ZNÁRODNILI a pak možná od nás dostanete almužnu, vy almužníci ubozí! Jestliže za dobu výstavby rozvinuté socialistické společnosti prošustrovali veškerý kapitál, co zbyl po tvůrcích hodnot za staletí schraňován, nemají ani morální právo říci cokoli kromě – „PROMINTE, MY TO „MYSLELI“ DOBŘE“. My si to probereme naše děti jakbysmet. Pouze nekydejte hnůj na ty, co vás ještě trpí. Byť jste podmínky pro své desetitisícové důchody proschůzovali a přislibovali. Proto teď poděkujte koaliční vládě, jež reparuje vaše vámi pochybené a pokřivené. I ve výchově mládeže a lidí vůbec. Je nasnadě, že to „pár dnů“ potrvá. Samozřejmě i v názorech a požadavcích na státní důchod, penzí, rentu. Bývalý zelinář, řezník, melouchář – nemá nárok požadovat plný důchod. Ze šmeliny a melouchu; z podpultovek a vývarů odvedl snad daň státu?

Učme se v kapitalizmu žít. Pokusme se dohnat při vlastních poznatcích, zkušenostech, znalostech a vlastního IQ neparazitovat a neremcat „po komunisticku“! Před léty prof. Václav Klaus to jasně říkal, vysvětloval, maloval. Učme se být lidmi v lidské, občanské společnosti žít a nikoli živořit v zaopatřovacím ústavu pozůstavši po zkrachované tzv. beztřídní společnosti a jiných podobných nesmyslech a zvrácenostech. Starejme se prvořadě o sebe; svou rodinu; příbuzné; stát. Nepomlouvejme, nezáviďme, vynasnažme se ze svých sil PŘIČINIT SE.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět