217. Hyeny v bílém

15.07.2011 03:11

Slýchával jsem o různých sestřičkách ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Obdržíc několik podnětů v loňském roce a po ministerském semináři letos v únoru mne to již drobet NADZVEDLO. Žel, žabomyší války ubohých Slepic Smetišťovic proti mému stylu psaní, etc. mi zabránilo zmínit se o tomto pozůstatku socialistického Československa: ÚPLATEK, všimne, pozornost apod. sestřičce, ošetřovatelce, uklízečce apod. za to, že vykonává svou práci a hlavně poslání. Pokud ale budou ke mne chodit maily a v poslední době i dopisy(SNAŽNĚ PROSÍM: dopisy NÉNÉNÉNÉ!!!!) tzv. nejchytřejších kecálků - nebude čas věnovat se realitě a aktuálnosti!

Např.: Našla se jedna exuklízečka nyní " pí.collcentrová" v jedné servisní firmě, jež mne chtěla zkoušet z Obchodního práva; pletoucí se, že já jsem občan a tudíž vztahy jdou pouze OBČANSKÉHO PRÁVA. Stejně mne svou "slepičinou" okradla. Když o nic jiného tak o čas a klid pro práci.

Nejhorší je, když takováto persona, řetězy na chlapy a živitele si pořizující, se dostane do zdravotnictví. Ach, to je pak tragédie!!! Nemocného, po úrazu, mnohdy umírajícího ale furt lidského tvora obere o peníze. Ne dost na tom: občanský průkaz a doklady miznu mnohdy i s taškou v držbě takových HYEN V BÍLÉM! Dobře, řekněte si je potřebná… no, ale proč takové mrtvole bývalé, které lékařky a skutečné sestřičky za cenu mnohdy velkého vypěti fyzického i duševního ZACHRÁMILY ŽIVOT nevrátí boty, trepky, kalhotky, košilky, noční košile apod. prostě to, co ženská obvykle pro svůj pobyt ve špitálu potřebuje.

Nejhorší je, když takováto hyena v bílém POŽADUJE za plnění svých povinností. Na pracovišti dostává mzdu, ještě by chtěla "všimné" od pacientky, kterou ona, či její spolu hyena okradla. Vidí, že tato pacientka kromě toho co jí špitál poskytne NIC JINÉHO N E M Á!! Za podání vody či přenosného telefonu coby léčbu podporujícího prostředku SI VYNUCUJE VŠIMNÉ; 20 - 50,- Kč minimálně/ 1 úkon. Jinak neposlouží, nesplní své poslání... . Otázka zní, zda takováto též žena, ví vůbec co to je poslání!! Poslání sestřičky ve zdraví zachraňujícím a vracejícím zařízení. TĚŽKO, tento lidský odpad; lumpenproletářský to pozůstatek odpadů z dob vládnoucí třídy dělnické, cestou jediné správné MATIČKY STRANY!! S odpadem - tam kam patří! Tak v těchto případech jsem po svém prověření poprosil o přímou pomoc a předal věc PČR. Ona si s tím poradí; to ovšem neznamená, že to nepřestanu sledovat do VYŘEŠENÍ PŘÍPADU SAMÉHO.

V úplném protikladu je Kardiocentrum Krajské nemocnice Liberec, kam jsem byl loni svou "obvodní" lékařkou ála bréve  ODTRANSPORTOVÁN.  Tam, nejenom že jsem viděl a zažil v štábním tichu "KONCERT PRO PRIMAŘE a 4 ruce" na sále. Po nutném zákroku na moji pumpě, pak ještě operatér mne (vzhledem k moji váze) kleknuvší operoval. Operace se povedla, dědek žije. Ale pak ty dny a týdny bez pohybu na lůžku. Tady nastoupily skutečné sestřičky; osoby inkluzívní; znalé, ale, joj, náročné => DĚKUJI i jim za přežití pooperačního stavu. Ani ony, natož žákyňky to neměly s mým tělem lehké. Zvládly to, a já mohu i po několika měsících těmto SKUTEČNÝM SESTŘIČKÁM pouze se poklonit a poděkovat.

Pravda, našla se tam jedna - říkejme jí - Hyena Přelivová. Ta se pokoušela své zvyky "od vyhodu" na mne přenést a VELET; MNE. Asi TAK, jak byla zvyklá a vyškolená. "Ach, ľudze rata; tota to dostala odomňa"!! Navyše "PO VYHODŇARSKU" by še nezmýlila.   Pravda verbálně. Při vizitě se mne primář poptal, co že se stalo, že prý mne bylo slyšet v noci... . Řekl jsem mu popravdě, A TOTA HYENA še pripojila potvrzujíc všecko co jsem hlásil... . Do konce svého pobytu na oddělení již jsem jí nepotkal a ani neviděl. Neptal jsem se po ní... .

Takže i na hyeny v bílém se najde flinta! Jen se nebát a řešit věci ZAVČAS!!

 

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět