195. Príde bo prísť musí ten veľký deň súdu

09.05.2011 08:15

"Zleteli orli z Tatry - tiahnu na podolia. ponad vysoké hory - ponad žírne polia..." že vám to pripadá povedomô? Nebodaj, veď klasik predvídal že: "... príde, bo prísť musí ten veľká deň súdu, keď za stôl zasdne pravda môjho ľudu."  

Nie je trapné Žobrákom Predkostelným okrádať dôchodcov a ešte tvrdiť: " Bojujeme za vaše peniaze". To aj malô dieťa vie, že nie za svoje! Že na každú cestu si riadne vystaví "cesťá" a aj s náhradami si to nechá riadne zaplatiť. Navyše - pokiaľ je zamestnancom - mu ide mzda!! Remcajú, že majú malé penzie. KOĽKO si ale nakradli na fuškách??

Nie je im trapné si nezdaňovať prijmy ale na dôchodcov remcať? Žiť, ťažiť z DPH čo dôchodcovia nechajú v obchodoch? Prečo pokradli ľuďom polia, zvyky, obyčaje, vzdelanosť a nahrádzajú to roznými kecmi o banánoch... . Kde sú riadne zemiaky; všetatská cibuľa; vlastná cukrovka - vlastná koruna?  KDE JE vlastný štát?? Hlavu hore! Ešte tak nebolo, ani tak nesmie byť; aby tí dôchodci nemali za čo ... žiť!

Neraďte mne, diablice, čo by som mal robiť. Nemienim vstúpiť do stejnej rieky druhý raz! Neraďte mne - radšej sama ukážte čo viete, dokážete. Pretože dozrel čas na zmenu. Ale riadnu. Žiadne postkomunisticko stalinské "šibringy". Žiadne polovičatosti. Tak sa mne to javí z prevolania čo v prostriedku DNES uverejňujem.

Hor´ sa česi, slováci, ruňaci, etc z bývaleho prvého Československa. Bez ohľadu na to kde kto z nás žije: dôchodcom je či bude... ak dožije. ZáKONY musia platiť pre všetkých rovnako. Nemôže existovať kasta vyvolených a ešte vyvolenejších. Iba kategória ľudí vzdelaných a --- tých ostatných! Papierový titul častokrát nemajúci hodnotu ani Harmasanu je na nič. Činmi sa ukážu chlapi!

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět