193. Jak dál, společnosti?

06.05.2011 04:28

 Na včerejší článek jež končil slovy kdo vyhraje mohu dnes navázat odpovědí: ČLOVĚK. Člověk vzdělaný, nežárlivý, nezatížený partajnickou minulostí, nepřenášející stranickost do občanského, civilního života. Někdo - někdy prohlásil: strany jsou pro straníky; společnost je pro všechny. Nebo tak nějak... . Občan, člověk - každý zestárne; ať je či není v partaji - bude důchodcem. Toť nesporné. VŠICHNI jsme ale občané nějakého státního útvaru. Toť také nesporné. Proč tedy by se tento člověk, občan nemohl stát aktivním inspirátorem změn v současné společnosti státní, mezistátní, europské. Naš pan prezident jasně ukazuje, že vzdělaný člověk, znalý svého oboru NEPODLEHNE pozlátce kulis, šminek, teátru světa. Pisálků různých scénářů je hafo. I neschopní režiséři ubohého škváru se najdou. Ale lidí znalých, schopných vůdců byť dočasně nepochopených je malunko! Kolik let trvalo, než prof. Klaus dokázal svou pravdu v ekonomii molocha EU? Kolik desetiletí trvá nepochopena pravda učení prof. TGM? Kolik staletí muselo uplynout od J.A. Komenského... . Standarda na Hradě hlásá světu: Pravda zvítězí! Já si doplňuji : I PRÁVO !!

Dostal se mi do ruky materiál, se kterým se PLNĚ stotožňuji a tak si ho dovoluji předložit i vám, čtenářům těchto stránek, řádků; všem podporovatelům důchodcovského ombudsmana k seznámení, úvaze a reakci.

"Znaky nositele změn a svobodné tvorby nové reality".

Občan, jako aktivní inspirátor: 

1. má bytostnou potřebu, v duchu své osobní a společenské vize, tvořit harmonii mezi duchovním a hmotným světem – směřovat k celistvosti

2. má pokoru, respekt a sounáležitost se všemi bytostmi

3. je odvážný a silný a nemá potřebu dokazovat sílu bojem

4. je schopný vyjednavač ve stylu výhra – výhra

5. je systémový a vnímá vždy příčiny a následky – hledá optimální řešení

6. nelpí na minulosti a je schopen a ochoten odpouštět

7. nezapojuje se do vytváření umělých systémů a her

8. má osobité znalosti a dovednosti, které mu přináší ekonomickou nezávislost

9. nerozděluje lidi a má k nim úctu – sjednocuje

10. je ochoten převzít odpovědnost za svůj život a svými činy aktivně inspirovat k tvorbě

Vím, že ideál neexistuje , ale je dobré k němu směřovat. NEMYSLÍTE? "

           Své poznámky mi nepište do Knihy návštěv - nepatří tam. Nýbrž: Uvítám názory, stručné, jasné na adrese všem čtenářům známé ze záložky KONTAKTY.

Pavel Ján Buvala

 

 

 

 

 


 


 

 

—————

Zpět