188. K čemu je mi formální organizace?

01.05.2011 02:53

Každá organizace, jak je všeobecně známo, byla vytvořena - resp. TVOŘÍ SE dle potřeb lidí, občanů. Tito se organizují k dosažení určitých cílů. Co s organizací, jež nesplňuje moje předpoklady a očekávání se kterými jsem do ní vstupoval: Pokusit se jí změnit k obrazu svému; ja se přispůsobím byť debilům - ale budu organizován. Nebo se na ně vykašlu: ať se chňáchňají ve svých debilitách.

Europská únie i český stát uznaly nesmyslnost institucí pro "důchodce" a tudíž dochází k DEINSTITUCIONIZACI péče o důchodce. Svaz důchodců ČR o.s. pod současným vedením persón v čele s Ing. Oldřichem Pospíšilem je veden do komunisticko-prospěchářské organizace. K čemu je mi taková organizace, jež nezná ani své poslání! K čemu je mi Pospíšil & jeho boas´ jež jsou možná všichni "týmoví hráči" jak papouškujíce prohlašuje onen člověk, když jim chybí - tomu jejich "týmu": TRENÉR, KAPITÁN, etc. Krátce: vedení a nápady! To jsem se mohl stát Pravdovým členem JEHO klubu v Liberci; parzitovat "po boľševicku" jak nám to předvádí  "ODNOŽ"  Oldřiška Klíchová cpoucí se již 4 roky na nějakou vedocí funkci. Ústřední rada, tzv.; potvrdila její titul coby "pověř." . Pro Pána Boha vás všechny prosím: poučte mne - která Univerzita takový titul dává? Když se podíváte na tzv. celosvazové stránky: Odvar Pionýrké nástěnky včetně chyb ZÁSADNÍCH, PRÁVNÍCH...! Holt: chybí současnému vedení znalosti základů práva; novinařiny; informatiky; etc.

Nechybí jim chuť podlézat; parazitovat na jiných; jak filatelista sbírat funkce - byť na ně nestačí. Ale: "...mám FUNKCI - hejč!" Nikoho z ních asi nezaujímají potřeby důchodců. SKUTEČNÉ POTŘEBY! Skutečný život; když za více než 2 roky nic extra neudělali pro Svaz; nemluvím o klubu! Zeptejte se jich na rozdíl ve významu těchto slov! NEVYKOKTAJÍ nic plněhodnotného! Ale hrabat "pod sebe a do sebe" to ÁNO! Ani na ostrou kritiku veřejnou dosud nezareagovali: PRAVDA je jak tykev - NEUTOPÍŠ JÍ! Tak raději mlčí a tiše závidí rostoucí počet čtenářů TĚCHTO STRÁNEK jež jako, možná jediné, jsou S DŮCHODCI! Jsou nevýdělečné - NEZISKOVÉ reálně a nikoli pouze formálně! Důkazem budiž statistika jež mluví: od 1.ledna 2011 do 30. dubna 2011 jsem měl 20.187 čtenářů. Toho se všichni požírači a hlavně požíračky hnilých třešní bojí!

To je odraz práce důchodcovského obudsmana byť neformálního; byť mimo "odbory" a hlavně mimo sponzované funcionáře neschopné vest organizace jinak než "po komunisticku" . Proto kandiduji, dovolí-li mi to zdraví, na místo předsedy Svazu důchodců ČR o.s. Na vzdory pomlouvačským kampaním Neználků Třešňařských!

Sjezd rozhodne!

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět