187. Žádáme to, co pro život potřebujeme 1...!

29.04.2011 05:55

Od svého vzniku se Důchodcovský ombudsman zabývá i citací některých PLATNÝCH zákonů tohoto státu. Mnohdy jsem, pro nával práce, mnohým důchdcům přeposlal pohý odkaz na přílušnou stránku. Proto se obracím veřejně na všechny tzv. úředné osoby - VYPIŠTE na své fermany, alespoň pro důchodce, alespoň texty příslušných §§ nikoli pohý a to ještě "papírový" odkaz na ně. ZA CO BERETE PENÍZE I Z NAŠICH  D Ů C H O D C O V S K Ý C H  daní

Mnozí mne psali; všem jsem odepsal příslušné sdělení s poukazem na ODCITOVANÝ § platného zákona.  Domníval jsem se, že MNE se to nemůže stát - já bloud! Před pár dny jsem dostal "OUŘEDNÍ FERMAN! " já také. Samozřejmě byl psán na PC; hlavička/patička namnoženy, SAMOZŘEJMĚ tam bylo to trapné: "... ve smyslu §665 odst.1 Občanského zákoníku. " !!! Na formá A4 - 2 věty + pozdrav, záhlavní LS & sign. Pochopitelně Rekomando poštou poslané pod pod.č. RR 48817166 6 CZ.

OBRATEM jsem volal zpět koncipujícímu úředníkovi co to jako má znamenat; etc. DOMLUVILI JSME SE. Ale, ach ouvej, dohodu porušil při své včerejší návštěvě. Tak jsem ho požádal, aby mi svůj závěr poslal mailem k vyjadření což on PLNĚ akceptoval. NENÍ TROŠKAŘ; byť "některé" persóny si řeči nesouvisející s meritem věci rejpnuní neodpustily.  Proto se tam, domnívám se, vnutily... .

Každý důchodce; každý občan tohoto státu má právo na zřetelné jasné a právně relevantní informace od jakéhokoli byrokrata. Bez ohledu z jaké kanceláře!  OBČAN je také i platič jejich mezd; každý, i malodůchodce, přispívá ma mzdu. Žádný, za moje peníze placený úředník, nemá právo si hráti na SOUD! Když kopírovat- tak bezchybně a navíc nek...it méno adresáta! je to ponižující!

Korespodenci přijmáme, byť s neúplnou adresou. Ale NIKDO nás nemá právo ukracovat v našich právech, nárocích a pocyšovati se. Nemám snad pravdu?

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět