177. Datové centrum

15.04.2011 03:39

S velikou radostí se mohu dělit s celou čtenářskou veřejností, že máme Datové centrum pro potřeby mého - libereckého kraje. Od včerejška je to zřejmo pro neširší důchodcovskou veřejnost: 

Liberecký kraj jako jediný v ČR má

Datové centrum pro potřeby komunity Senior. 

Originál zpráva viz:tvrtm.cz/televize.php?page=ivysilani&video=4038 . Co že tak veliká radost: jednoduše proto, že nejsme pouhí Žebráci předkostelní, kteří poze žebrajíce natahují dlaň! Za pomoc, jež nám hejtmanství TRVALE poskytuje, odvádíme alespoň něco nápady, prací, SPOLUPRÁCÍ!

Mgr. Filip Čálek, coby hegemón sponzoringu aktivních e-důchodců se spolupodílel na vytváření tohoto Datového centra jež bylo včera slavnostně spuštěno Je nasnadě, že hejtman OSOBNĚ u toho nemohl chybět, byť ho kamera zachytila jen okrajově v 1´28´´ - 32´´uvodního proslovu Pavla Petráčka. Tak i nadále pokračuje letitá podpora našich e-důchodců. Samozřejmě že na zdokonalování celeho spůsobu se i nadále bude pokračovat.

O počátcích spolupráce s firmou PROPRIO račte, prosím, na staré stránky duchodce.proprio.cz. Je na zvážení zda na podzimním sjezdu důchodců dají delegáti svůj hlas "filatelistu"= sběrateli funkcí současnému předsedovi SDCR nebo se rozhodnou pro vzdělanost, realitu, kvalitní život i v našem - pokročilém věku. Důchodcovský ombudsman je nesporně víc komunistické Slibotechny.

Ing. Pospíšil neprokázal kromě rozfofrování různých dotaci NIC. Pokud nepočítáme SNÍŽENÍ členské základny a  stalinské zakrývání své neschopnosti obtěžováním lidí v nemoci. To nemluvím o nedodržování stanov a zákonů tohoto státu na hraně trestního stíhání.

Na proti tomu výtečná naše spolupráce s hejtmanstvím kraje přináší trvalé výsledky. Od jejího prvopočátku dosud. Jak je vidět, Liberecký kraj dokonale spolupracuje a pomáha schopným důchodcům. O méně již schopné se však dovedeme také postarat. Již jsem o tom psal v předchozích článcích.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět