164. Zajtra štartuje Magda do Medzeva!

08.04.2011 02:47

Áno,prosím, už zajtra sa vydá zMOv - Zvlášny motorový osobný vlak z Košíc do Medzeva a späť.Na plakátiku vľavo označený ako "Jasovský expres". Mal som česť pred takmer 3/4 rokom s týmto Jasovským expresom - Magdou- sa vydať na púť GEMEROM ... . Tak teraz sa pôjde bezomňa; mne ostali spomienky na ľudí z Medzeva - predovšetkým, vediac, že sa tam už asi nedostanem. Že neuvidím zbierku prístrojov kino a aj foto v múzeu "Šustrovom". Že mi neukujú lopatku; ríľ;motyčku v hámri - SKUTOčNOM - vodou poháňanom. Nedýchne na mňa pohoda, kľud a zmierenie v ev.a v. kostole; nemecko-slovenké texty z vytrínok mestských. Na knihovni veľký plagát hlásajúci: INTERNET FREI! To mi ostalo (okrem 4 dobrých ľudí čo som sa stihol s nimi stretnúť) v pamäti. Zemianská kúria Andrássiho;milé slová a príjemné privítanie p.starostu s celou "kutálkou"; potom v Gočove - "keršma..." s parádnou kávičkou... joj, ale mi sedla! Dobšiná - medzi horami - no, ako Tisovec; skoro. Dve rozdielne doliny, dvojaká starostlivosť o ľudí a dedičstvo po predkoch. Kým aj Magda prispieva k popularizácii zvykov, obyčajov, tradícií, "tisouská motorka" - hnije v hajcu. Pravda, Tisovec má PRIMáTORA; Vlachovo; Gočovo; Medzev, Dobšina "iba" starostov. Kto sa o ľudí stará lepšie? Všetci sú bývalí a podaktorí aj súčasní komunisti - a taký rozdiel. Z Košíc cez Rožňavu na Dobšinú ... aj Magda chodí; cez tisovský tunel na Brezno motorka sa brodí!!! Nikoho to nezaujíma. Alebo to je iba pohodlnosťou nededičov Clementisa Vlada; Takáča Sama; Mináčovej Libuši?

Pán Šuster: Pomôžte im Vy - ja už nemôžem; nedosiahnem tam. Pravda, Vy ste od KE - oni od BB. VADí TO ALE? Figu: Dobrá výhovorka stojí groš! Možnože "deduška" Gašparovičove poslúchnu; adaj.

V sobotu ráno opäť Magda do Medzeva pôjde. Dnes večer z Chebu priamy vôz do Košíc ide - tam Magda je prípojom! Ešteže aspoń tie priame vozne či už pražské či košické premávajú po, žiaľ, bývalej Republike. Aj rýchliky ostali...pár. Ale vstali noví bojovníci: Jančurovo žlté vlaky pôjdu na trati Blava -Komárno und zurück. Takže dačo z ČSD/ČSFR ostalo. Aj v Medzeve... Magde a všetkým čo povezie:

Šťastnú cestu!!

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět