162. Bůh olympský na churchiláku.

03.04.2011 14:01

S úžasem jsem vyslechl vysílání včerejší vysílání relace Elixír na STV2.Každý máte možnost si jí odchytit na Internetu a vyslechnout "moudé" pochlubení se krajské předsedkyně Moravskoslezkého kraje DVOU důchodcovských organizacích jak pracuje a se angažuje. Věřte mi: stojí to za tu námahu nalaďte si to a na vlastní oči uvidíte a na vlastní uši uslyšíte názorný "výkvět" práce Ing. Oldřicha Pospíšila - uřadujícího předsedu SDCR(Svazu důchodců ČR o.s.). To je nástupkyně a tedy i proškolená tímto soudruhem. Domníval jsem se že ON vedl vesnickou buňku KSČM - ani na to nestačil; odešel. Odešel i z vedení kraje a tak proškoli svou nástupkyní, že tato persóna ani neví čemu že to předsedá. Co že jí to s.Pospíšil předal za fci, fce, či co. To, prosím, si dovolí říci na plnou pusu říci do televize a na mezinárodní úrovni. Jak připravil a vede svou nástupkyni - tak de facto NEVEDE ani jednu z důchodcovských organizací. Do dneška nezveřejnil na Internetu materiály Sjezdu jež ho vynesl na piedestal. PROČ ASI ?

On "Týmový hráč" jak o sobě prohlašuje potřebuje Rozehrácače, nahrávače, kapitána a pořádného trenéra. Jeho matička strana již na NEJ asi již nestačí; nebo že by se ho distancovali pro jeho neukojitelnou sběratelskou chuť co do sberu funkcí... ? Či pro jiné jeho vlastnosti?

I vystoupení oné pí na mezinárodním foru kde nedokazala si vybrat pro kterou funkci má mluvit a za kterou vystupovat... no, podívejte se, názor si udělejte sami. Má vůbec její předchůdce ve fci morální právo vést celostátní organizace bez elementárních znalostí z OŘP ( Organizačně-řídící práce) ? Jenom proto, že je to soudruh a týmový hráč? Bez znalostí elemetárněch právních? Sjezd je na dohled; zvažte komu dáte svůj hlas. Zda mne za kterým jsou vidět výsledky a do kroužků sklípkařů nepatřícího nebo jemu: vínu z darma přednost dávajícímu před pomoci lidem když je vytápěn jeho kraj povodní.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět