160. Jak se žije... ukrajincům... .

29.03.2011 06:54

Česká televize odvysílala reprízovanou reprízu FEBIA : Praha slzám nevěří a Ještě nezemřela Ukrajina a tak nějak divně je mi... . Nakonec podívejte se sami na : www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500012-praha-slzam-neveri-a-jeste-nezemrela-ukrajina/sdilet/ a přemýšlejte se mnou: je to jenom náhoda? Co se muselo stat aby lidé od Jasini či Chustu; od Prutu či dněpru, etc. mohli opět volně i "volně" do Prahy... .

Dnes večer na Valné hromadě ANLETu míním o tom vážně promluvit. Že nevíte, co je to za organizaci? Podívejte se prosím na: www.anlet.cz/ a pochopíte. Můj dědek Buvala a můj strejda Takáč bojovali na straně légií za jednotný československý národ v jednodné a demokratické republice Československé s Podkarpatskou Rusí. Co z toho nám moskevští vlezdopr... zanechali když před 22 lety odevzdali moc malému Vaškovi. Co on udělal s dědičstvím po předcích?

Kam se poděla skutečná zákonnost po Košickém vládním programu? Zač položil jeden z mých stýců takáčů život? Za kus barvy na prvorepublikovém pomníku? Zač položil život můj starý otec - za kus barvy na pomníku SNP? Kam se poděly ideály za které otec mojich strýců tvrdě i "ručně" bojoval u župana v župe Gemerské? Zač jsem já pykal, když dosud duševně omezení lidé neznalí historie plivají na můj skuteční boj - BYŤ NEKRVAVÝ - za demokracii nehospodskou, nýbrž SKUTEČNOU? To jsem naznačil poze svůj osu; kolik tisíců je však mlčících v www.podkarpatskarus.cz/index.htm .

Právo dostalo na zadek v letech ´48,´68,´89,dostává i dnes. Kde byly USA v r. 1968 na podporu polednového vývoje ani kojot nezakejhal. Dnes - do džamahírie: "NATO: marš!" Z východu to byla "slavná" VKS(b)-KSSS; na západě mlčící BGS & 10.LOP & další jednotky co nám NEPOMOHLY! Jenom proto, že nemáme naftu; plk.Kaddáfi jí MÁ!  Posledný pařížský sumit ukázal puťovku EU - stráta suverenity států euroských. Podívejte se na: www.fragmenty.cz/iz000389.html a následující články našeho pana prezidenta. Po soudruzích opět profesor řídí náš stát. Jeden Stát založil, druhý zaň bojuje. Snad nezůstane sám voják v poli.

Proč je současná vláda bržděna v práci levicí s ubohými pokusmi "nasypat písek do soukolí" - není to snad SABOTÁŽ? Již v minulosti ony hlásávaly: Čím hůře - tím lépe; to ale měli jsme vlastní brambory; cibuli; cukr a Tuzemský ... . Platilo: Od Jasini do Aše - to všechno je naše. Ano i dnes zde máme budovatele od Karpat; s diplomami VŠ vykonávajícími mnohdy pomocné práce a tzv. "nepříspůsobiví"; "kofoláci"; a podobní tzv. nezaměstní se nestydí parazitovat z manuelné práce těchto statečných lidí.

Důchodci - zvažte, zda budete na svém sjezdu podporovat pohrobka gnrlss. Stalina; nebo důchodcovského ombudsmana za vaše práva, za práva všech čestných a demokraticky smýšlejících lidí, bojujícího.

Necháte, aby otrokářsští neznabohové týrající a tvrdě vykořisťující "své" opět převzali moč...??? Pouze nevzdělaný Žebrák Předkostelní by si to přál. Je jich sice ještě dost, ale již svítá mnohím co doposud měli "zataženo". Většina lidí ví, že do obchodu se s prázdnou peněženkou nechodí. Pouze  někteří "souzí" z DOSu to ještě neví; "neví" - nebo nechtějí o své, po ÚV KSČ kožené křesla, přijít?

Pavel Ján Buvala

 

—————

Zpět