148. 7. březen / Jednosto šedesát jedna...

08.03.2011 02:46

 Tomáš Garrigue Masaryk (7. března

1850 Hodonín14. září 1937 Lány) byl pedagog, politik a filozof. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“. 

Dále viz: cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk#.C5.BDivotopisn.C3.A1_data 

old.hrad.cz/president/Masaryk/cvp.html 

Půlslůvko navíc by bylo zbytečné; čtěte odkazy a přemýšlejte co se všechno za 161 rok stalo; co jste prožili; co pamatujete. Předejte, prosím, mladým a nejmladším co bylo a jak vzniklo ČSRsPR. My jsme svou rodnou hroudu neukradli, nedobyli ale stejně o ní přišli.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět