129., Dvě slova na P : pojem a průjem; ach, ten rozdíl ve významu

12.02.2011 04:30

Totéž ve slovech Svaz důchodců a Klub důchodců; Domov důchodců a DOMOV. Bohužel mnohé se plete a to nejenom nám, lidem nemocným a životem jak stará hera utahaným, nýbrž i funkcionářům co na náš vrub mají nádherná zaměstnání, budují si různé penězovody na druhé nasazujíce - sami nic neumíce... . Proto jsem se "pasoval" do role Důchodcovského ombudsmana. Do role člověka hájícího práva vlastní, skupinová, celospoločenská za pomoci svých znalostí, schopností; vědomostí - kontaktů; ale především dobrých lidí. Proto jsem v roce 2009 opustil stránky : duchodce.proprio.cz/ a plně se zaangažoval do ochrany lidské důstojnosti nás, důchodců. Proto loni vznikly i stránky www.sduchodci.cz  a zdárně se rozvíjí. Důkazem budiž Statistika vlevo.

Z toho jasně plyne, že nepatřím mezi "drbálisty" jež všude byli, všemu nejlépe rozumí a jsou dokonalost sama. Na druhou stranu: dovedu se a to velice DŮRAZNĚ prosadit při obhajování oprávněných nároků každého člověka. Je nasnadě, že vzdělávajíc - sám se vzdělávám. Pravda, díky "matičce Straně" a důsledku za rok 1968 jsem nedosáhl na akademický titul v mládí. Po revoluci - chtěje se plně věnovat podnikání a rodině (HOJ, TO BYLO sousto...) jsem to nezvládl. Ale takových je nás moc. Máme i takové - stejné, podobné, životní problémy a starosti k řešení. ŘEŠME JE !

Z jižních Čech přišel podnět; přišlo poselstvo, že by se měly udělat stránky pro výměnu skušeností mezi důchodci. Prosím: KONKRETIZUJTE svůj podmíňovacím spůsobem presentován nápad.

Samozřejmě, vše co vede ke sjednocení resp. sjednocování důchodců má PŘEDNOST před aktivitami volnočasovými. Seminář SeniorLíving loni v Pardubicích jasně ukázal jak a kam dál. Dnes nám zase Ing. Burák sdělí cosi co včera bylo nakousnuto:1) SEBAZDOKONAĽOVANIE UČITEĽA. Takže s chutí do toho na levou stranu do rubriky Liga práv důchodců do podrubriky Vzdělanost.

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět