111. Maturity - nematurity - PAPÍR je to hlavní?

24.01.2011 00:15

Je o mne všeobecně známa moje snaha o vzdělávání především nás důchodců. Samozřejmě a prvořadě na IT neboť to pokladám za elementární základ všeobecného vzdělání v dnešní době. Jen tak mohu komunikovat "on line" se svým mozgem a doplnit vědomosti na které jsem buď nedosáhl v mládí - nebo "vyfučely" ve stáří. Jak ponižující ale je pro budoucího člověka jestliže jeho "matka" se  v š í  silou zasazuje o co nejlepší vysvědčení pro svého potomka. Ne ZNALOSTI - nýbrž cár papíru je pro takovou PERSÓNU to hlavní; jak jinak se na pavlači chlubit... .

Každý máme předpoklady pro něco jiného: někdo pro filozofii - jiný pro filologii. Někdo je manuelně zručný - jiný levý jak šavle. Proč ale snižovat ty, co mají předpoklady na vysokoškolská studia, na bádání, výzkumy a pod. ptám se. Proč iritovat ty schopné, zručné řemeslníky nucením do něčeho na co nemají? Fuj, "matky", styďte se když nutíte své mužké partnery do prosazování až takhle nízkých činů ve prospěch svého ega! Pak se dovídáme jak klesá úroveň vědomostí potomků národa Komenského. To ale pak každá mlčí jak zařízlá slípka.

Jak jinak se domoci svého práva, svých nároků v dospělosti, když jsem se nevzdělal, mládí probendil a ve stáří z pohodlnosti zahnil? Maturita - to byla jaksi VŽDY skouška. Alespoň tak se jí odjakživa říkalo. => čím nižší nároky na skoušku - tím víc tupců!!!

Papír - to není všechno. Život ukáže zda onen maminčín mazánek něco ze svého oboru umí anebo pouze "odborářsko-kommunisticky" "tlačit na pilu"; bojovat za něco - neví za co ale BOJOVAT! Pak se může stát např. že z nemoudrého "mašinfíry" se stane třeba ministrem NĚČEHO a tudíž obě věci jdou "k šipku".  Zářnym příkladem je výhled likvidace železnice na Slovensku. Viz: www.vlaky.net/zeleznice/spravy/3842-Rok-zmien-2011-Co-prinesie-1-zmena-GVD/ . K tomu ale jindy a jinde.

Teď, domnívám se, je nutno podpořit snahu současného ministra školství Mgr. Josefa Dobeše stran reformy školství. Podpořit také i vlastní prací s potomky. Abychom se jednou nemuseli za své následovníky stydět že sice maje hezký papírek - v hlavičce zůstal průvánek! 

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět