102. Nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie

12.01.2011 01:54

Myslel som si, že budem INDIVIDUÁLNE poskytovať rady, pomoc, návody etc. To bolo pri prenýšľaní nad týmito stránkami; nad dôchodcovským ombudsmanom, pred ich vznikom. Hoj, kdeže loňské snehy ste!! Ako som sa splietol: musím prikročiť k selekci svojich reakcií - odpovedí jednotlivcom. Nie žeby som nechcel, ale deň ma opäť IBA 24 hodín... . Našťastie IQ moje, mojej pí. asistentky a vôbec: celej našej redakcie "je > dnešného dátumu" a tak môžeme čo môžeme. Na poniektoré, hoc´ aj rozvláčne napísané, "VECI" budeme nútení odkazovať na takéto NOVINáRSKE informácie. Predpokladám, že nás pochopíte, za čo vám vopred vďaka a zachovajte nám priazeň aj naďalej. ASPOŇ tak rastúcu ako doteraz.

NADPIS tohoto článku jasne hovorí: KEĎ BUDEš čUšAť - NIKTO SA O TVOJEJ BOLESTI NEDOZVIE; =>  T R P ! Nesťažuj si a hlavne NENADáVAJ na pomery a na ľudí okolo seba. Oni za to nemôžu, že si nechoplný, pohodlný, lenivy; vieš iba po krčmách "kvákať" a "prázdnu slamu mlátiť". Ak Ti nevychádza penzia, dôchodok, renta: SPOčíTAJ si svoje nároky, výdaje a hneď budeš vedieť kde sú odtokové diery tvojich peniažkov. Keď máš za niečo platiť - prekontroluj si ZA ČO a hlavne koľko od teba chcú; či naozaj si si to objednal. Ak áno - zaplať; ak NIE - PROTESTUJ, BRáň SA ! Po všetkých líniách, na všetkých frontoch.

Nenaleť každému ciciakovi na jeho úsmev a sľubotechniacké slovíčka! Každému NESCHOPNéMU Utrinosovi takéhoto typu ide len o tvoje peniažky aby mal na svoje lustrajchy! O dôchodcu mu ide najmenej; to majte na pamäti. Utvorte ústa, protestujte a pamätajte, že IBA: Nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie. Každô, čo hoc´aj revom o svojo sa hlásiace dieťa - dostane ho; aj hluchá mama vlastnému dieťaťu ROZUMIE &  vyhovie!

Pavel Ján Buvala

—————

Zpět