487.ČERNÝ SRPEN 68´- křivič páteří lidí.

21.08.2013 06:45

POUHÝCH 45 LET uplynulo od doby kdy "Vojenská radiostanice PAVEL" vysílala toto memorandum a výzvy z hromadných sdělovacích prostředků:aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/08/21/srpen-1968-okupace-vojenske-memorandum/foto/567292/?cid=788094  . Vše bylo vysíláno z prostorů kasáren ČSLA - spoj vojska / pluku REB KOLÍN. Je nasnadě, že všichni projíždějící příslušníci vojsk Varšavské smlouvy toto slyšeli na svých radiostanicích typu Astra. Pak se tím pádem moc nedomluvili. To je nasnadě. Po letech jsem obdržel kopii vytrženého záznamu ze Staničního zápisníku radiostanice ČSLA:

        Že je v angličtině? Její pisatel to honem zaznamenal v jazyku co mu "slina na jazyk přinesla" a tak teď po 45 letech to vidíte všichni. My, co jsme byli u toho - MY JSME SLOVA PŘÍSAHY DODRŽELI: „… A BRÁNIT SVOU RODNOU VLAST A JEJÍ SOCIALISTICKÝ ŘÁD PROTI K A Ž D É M U NEPŘÍTELI! Tak přísahám! " Vysíláno bylo rusky, německy, polsky, slovensky a česky - samozřejmě. Provolání ÚV KSČ bylo vysíláno z magnetofonových záznamů, jež se pořizovaly na několika PVS (Politicko-výchovných světnicích). 

      Dlužno podotknout, že jsme měli Jazykovou laboratoř, nahrávky ve francouzštině, angličtině, němčině, etc. Patřila do podřízenosti Poddůstojnické školy: PŠ-ky, velitel čety: por. Buvala. Ale byl BLBEJ: nenaučil se. Ani šprechtit pořádně natož anglicky či "americky“ a různě slangové - jak by se mu to teď hodilo! Díky ODS a její Vizi 2020, viz: www.vize2020.cz/docs/vize2020final.pdf  , mohu toto takhle napsat. Do ledna 2010 jsem musel mlčet. Až od představení této vize v Obecním domě v Praze - od té doby se dá mluvit o spoj vojsku / REB - ČSLA úplně normálně.

     Od několika následujících měsíců a let by se tyto vzpomínky na SKUTEČNOU historii Československa měly nalézt na stránkách Rétorománe www.retromania.sk/index.php?lang=cs . Zároveň - povede-li se projekt - mělo by nás být slyšet i na Rádiu Gemer: www.radiohosting.cz/radio/radio10286/  a : www.majgemer.sk/ Zítra, 22. Srpna 2013 se setká TRJUIMVIRÁT důchodců v Bratislavě asi v Mladé Gardě a - výsledek uvidíte sami i na těchto stránkách.

       www.youtube.com/watch?v=P2mnA9vbnnU&list=PLB160ACC9C2C093ED  Důchodci VPŘED; ZA NOVÝ SVĚT - armádě zdar! Musíme se ozvat, když ti – „Poněkteří“, akorát kecají. Lhostejno z kterého břehu řeky Moravy. Důchodci dejte výstrahu: ZVEDNĚTE HLAVU! P. president ČR Zeman Miloš ukázal, jak se to dělá. Srovnejte si páteře, vy malověrní - ať máte jakoukoli barvu partajní "knížky" či bezpartijní NEMLČÍCÍ většino!

Mrkněte také na stránky zábavy a poučení z Rožňavy KGB, také na www.kgbacikovia.websnadno.cz/  a "...bude po ftákách." Vesničko má středisková!

Pavel Ján Buvala.

—————

Zpět