Vzdělanost

ROK 2012 ROK STÁRNUTÍ.docx (28,6 kB)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

MĚJTE VŽDY NA PAMĚTI: CHARTA práv a svobod starých lidí.docx (18,5 kB)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ing. Emil Burák, PhD:

VÝUČBA DOBRA a MILÉHO SLOVA – NOMEN OMEN

 

     Životné posolstvo veľmajstrov života, dávno zosnulých géniov i aktuálne žijúcich legiend,

osobností, mudrcov, filozofov, guru i ostatných zo zbierky najúspešnejších pre našu školu dneška znie: Učte radšej menej, ako viac. Ale učte čo najviac praktické a v živote najhodnotnejšie veci!

     Všetci tí, ktorí sú v štádiu jesene a zimy života a začali žiť svoj starodôchodkovský vek by mohli v danom smere mimoriadne pomôcť skvalitňovať spoločnosť. Pravda len vtedy, ak svoj život začnú vnímať AKTÍVNE ako príležitosť (aj keď s menšími fyzickými silami). Poznám takých niekoľko. Medzi slovenské vzory zaručene patrí aj Vojtech Bradovka so svojim Klubom generácie báčikov, ktorý sa až po sedemdesiatke naučil aktívne pracovať s počítačom a dnes vo veku 84-rokov prevádzkuje vlastný internetový portál na dotovanie energiou, optimizmom a nápadmi všetkých seniorov. www.kgbacikovia.websnadno.cz/  Alebo Gabriel Blaškovič, ktorý vo veku 80-rokov napísal a vydal moderný a úspešný BREVIÁR ETIKY PODNIKATEĽA. www.uzemneplany.sk/sutaz/breviar-etiky-podnikania

     Neexistujú len negatívne problémy, ale len pozitívne LEKCIE!

 Dôchodca integruje 6 najdokonalejších učiteľov

     Každý starobný dôchodca, v sebe nadväzne na svoje bohaté životné skúsenosti, môže skĺbiť šesť najdokonalejších učiteľov sveta. Sú nimi: história, príroda, rodina, škola, práca a život.

Každý problém v živote sa pred riešením oplatí rozložiť na 3 jednoduché otázky: môcť, vedieť a chcieť!

     Ak starobný dôchodca chce, tak môže rozdávať cenné rady, skúsenosti, šíriť dobro a podporiť všetkých tradičných i netradičných učiteľov v priamej i nepriamej rovine. Prečo najmä? Lebo získal celoživotnú univerzitu zo svojich „krížikov“ z erudície, experientie, skúsenosti a zrelosti. Je mentorom i kaučom a najužitočnejším radcom. Nevnucuje diktát, len ponúka možnosti a alternatívy. Veď aj takmer všetky krízy, ktoré dnes vznikajú, už v minulosti naši predkovia, pradedovia, otcovia dokázali riešiť a veľa múdreho z toho sa dá využiť aj dnes.

    Priveľa dospelých ľudí dneška (nieto ešte deti, tínejdžeri a študenti) majú obrovský problém zbaviť sa STRACHU zo života, spoznaniu šťastia a nájdeniu zreteľahodného zmyslu života. Dva tipy zmyslu života sú zaručene odskúšané tisícročiami – volajú sa DOBRO POMOC. Ako učiť duchaplne, korektne, presvedčivo, aktívne a najmä účinne tieto fenomény v zložitej dobe dneška?

 

OBSAH:

1/ Sebazdokonaľovanie každého z nás – nielen učiteľa

2/ Základy kreativity – východiská k tvorivosti pre každého

3/ Pozitívne myslenie – ako začať

4/ Postoje a idey

5/ Záhrada vhodného slova

 

1) SEBAZDOKONAĽOVANIE UČITEĽA

        Ak má učiteľ, pedagóg, vzdelávač alebo akýkoľvek iný znalostný pracovník pocit, že už sa nemá čo naučiť alebo že sa mu celoživotné vzdelávanie nevyplatí alebo že mu už nestojí za to, mal by si uvedomiť jednoduchú axiómu. Každý z nás napreduje, len keď sa celý život učí.

       Naučiť iného spoznať a poznať dosť, môže len ten, čo sám pozná a vie veľaJ. Ak teda cíti krízu samovzdelávania a deficit účinného sebariadenia, stojí za to zostaviť si vlastné jednoduché pravidlá ďalšieho odborného rastu k rozvoju osobnosti a sebazdokonaľovaniu.

       Napríklad podľa nasledovnej alternatívnej inšpirácie:

       Výkon nemôže gradovať alebo byť postačujúcim, ak netrénujeme pravidelne. Je to tak v športe, ale i v povolaní. Profesionáli totiž vedia, že pre nich škola nikdy v živote nekončí! Preto vyskúšajte totoJ:

Desatoro inšpirácií k sebazdokonaľovaniu

1/ IDEA: Idea je myšlienkou a základom energie, ktorú tvoria ľudia. Tak, ako je informácia základnou komoditou na trhu – tak je aj myšlienka liekom alebo zbraňou. Stane sa to, na čo myslíme najviac, lebo funguje magnetizmus a zákon príťažlivosti v energetických prenosoch.

2/ HLAVA: Myslenie realizuje hlava. Myslime preto pozitívne – na dobro (plusy) a to, čo chceme – aby sa stalo. Nemyslime na to, čo nechceme, aby sa stalo (zlo, choroby, neúspech, hriechy, mínusy...). Keď je nám ťažko a vnútorný hlas nás nabáda k zlu, prepínajme hlavu na pekné myšlienky a spomienky, ktoré vedú k radosti, šťastiu, úspechu, úsmevu a spokojnosti (napríklad si spomeňme na všetko dobré, čo sa nám podarilo v tento deň, alebo v minulosti)

3/ SILA: Najväčšia sila človeka je v duši (psychike), nie vo svaloch (fyzickej schránke). Keď riešime akýkoľvek problém analyzujeme základné trio otázok: môcť, vedieť a chcieť. Vrchol dokonalosti a symbiózy predstavuje podobne aj v sile trojitý princíp v takejto logickej postupnosti: Žiadať – veriť – prijímať.

4/ DOBRO: Vlastný rozum, mozog, podvedomie, hlavu prikrmujme čo najviac myšlienkami na dobré veci. Napríklad na blahobyt, kvalitu, spokojnosť, prosperitu, lásku, radosť, slobodu, priateľstvo, pohodu, atď. Myslime maximálne na dobro, nie na zlo. Lebo hlava je ako počítač, neustále nahráva a rozkazuje podvedomiu sústrediť sa najmä na to, čo nám najviac behá po rozume.

5/ PREDSTAVIVOSŤ: Neustále trénujte vlastnú predstavivosť aktívnymi spôsobmi /napr. čítaním kníh a vymýšľaním riešení/, nie pasívnymi /napr. sledovaním televízie alebo surfovaním po internete/. Čím lepšie si dokážete vizualizovať (v duchu predstaviť), čím presnejšie vysnívať a čím lepšie vymyslieť cieľ, tým skôr sa k tomuto cieľu dokážete priblížiť. Určite si ho nakreslite, odfoťte a sústreďte sa naň ako len najviac dokážete.

6/ VĎAČNOSŤ: Naučte sa denne ďakovať v duchu za všetko, čo sa Vám podarilo. Napríklad pri zaspávaní – keď si zrekapitulujete, čo všetko ste v konkrétny deň urobili a ako. Ak niet naozaj za čo sa poďakovať (a tým sa vlastne odmeniť a nahrať pozitívnu informáciu do hlavy) v ten deň, tak si priblížte posledný týždeň alebo mesiac alebo rok... Poďakovať niekomu je slušné, ale poďakovať sebe (vesmíru, bohu, prírode...)v podvedomí je oveľa dôležitejšie.

7/  SMIECH: Smiech, humor, vtip a dôvtip sú atribúty – ktoré sú najlepšou zdravotnou prevenciou. Veselí ľudia majú oveľa lepšiu imunitu ako smutní. Okrem toho je úprimný a srdečný smiech jediný bezpečný vírus, ktorý neničí ale lieči ľudí. Nielen vás, ale aj okolie ostatných ľudí.

8/ POCHVALA: Nebojte sa často chváliť seba i iných. Za všetko čo sa podarilo. Spôsobíte tým potešenie sebe i druhým, čo Vám pozdvihne pozitívne náladu a zlepší psychiku i motiváciu. Majme sa radi a chváľme primerane všetkých a všetko, čo za to stojí. Pochvala nebolí, ale naopak uľavuje, povzbudzuje a energetizuje.

9/ MEDITÁCIA: Je to schopnosť maximálne sa sústrediť na niečo a dospieť k uvoľneniu. Existuje veľa tréningových techník ako sa to naučiť. Kto zvládne meditáciu, posilňuje vlastnú psychiku, zlepšuje si zdravie, dvíha sebavedomie, zlepšuje osobnú silu. Vprípade, že zvládne aj vyššie štádium meditácie, ktorou je autosugescia, dokáže sám seba liečiť na báze tzv. energetickej medicíny.

10/ ČIN: Čas je rovnakým bohatstvom pre všetkých. Čas sa meria v peniazoch (Time is Money). Z hľadiska času je najväčším bohatstvom dnešok, lebo včerajšok sme už minuli a zajtrajška sa nemusíme dožiť. Preto neodkladajme zbytočne naše činy a nenahrádzajme ich len slovami. Ak ide o dobrú vec, snažme sa ju realizovať ihneď alebo čo najskôr. Už starí Rimania nám zanechali predsa odkaz, že činy sú viac ako slová („Acta, non verba“).

 

2) ZÁKLADY KREATIVITY – východiská k tvorivosti pre každého

       Škola hrou – je známe a múdre pedagogické heslo. Činnorodosť, aktivitu a stále viac absentujúcu motiváciu, stimuly a zmysel jedinečnej osobnej tvorivosti v súčasnosti stále smutnejšie odumiera. Prečo najmä? Lebo ľudia spohodlnili v dôsledku spoločnosti konzumu a nadspotreby. Nebaví ich tvoriť dielo a produkovať pridanú hodnotu. Nechcú pracovať, len sa hrať a užívať si. Výsledok je taký, ako kríza manželstva v celom svete vrátane Slovenska.

Máme v krajine rozvedené každé druhé manželstvo. Prečo najmä? Lebo v mileneckom vzťahu len môžete, ale v manželstve musíte na udržaní a utužení vzťahu tvrdo pracovať. A pracovať alebo dokonca tvrdo pracovať sa dnes chce už len menšine, nie väčšineJ?

      Ak veríte v zmysluplnosť tréningu tvorivosti, zamyslite sa nad nasledovnými desatoro piliermi kreativity, ktorú v niečom môže rozvíjať každý zdravý človek. A starobný dôchodca možno s podlomeným alebo obmedzeným fyzickým zdravím, ale mladou a sviežou mentálnou mapou. Osobne poznám aj 30-ročných „starcov“, ale aj 70-ročných „mladíkov“J.

 

Kreativita - desatoro efektívnych                                       

     Radi sa hráte? A dokážete to ešte aj keď ste už dospelými? Ak áno, je to v poriadku. Neveríte? Jedným zo základných východísk tvorivosti a teda potenciálu kreativity je schopnosť komplexnej hravosti, ktorá predchádza väčšine originálnych výtvorov a vynálezov, objavov a zlepšovacích návrhov.

 

Trojkovový muž je ideálom ženy

     Tvoriť (napr. produkovať hodnoty a zarábať peniaze a realizovať duchaplné a vysoko rentabilné investície) je vždy ťažšie ako troviť (míňať zarobené a spotrebúvať hotové zdroje).

      Ideálny chlap nie je napríklad pre ženu len trojkovový (zlato v peňaženke, striebro na hlave a železo v nohaviciach), ale aj vtedy, ak disponuje postavením i postavenýmJ

     Aj kreativita sa ľahšie konzumuje ako konštruuje. K zvyšovaniu pracovných výkonov, nárastu prosperity, profitu i benefitov a sebarealizácii individuálnej i skupinovej spokojnosti je v treťom miléniu oveľa vyššia potreba tvorivosti ako v minulosti. Skúsme teda zabŕdnuť do niektorých námetov a inšpirácií na jej revitalizáciu.

 

Tajomstvo trojuholníka

     V oblasti ľudských zdrojov je veľa rozporov. Na jednej strane tvrdí väčšina šéfov ľudských zdrojov, že kreatívci im úplne na pracovisku chýbajú, na druhej strane kreativitu nechcú, lebo nepotrebujú veľa múdrejších od seba na pracovisku. Často takto myslia kompetentní v privátnom i v štátnom sektore.

     Stojí za to teda rozvíjať osobnú kreativitu alebo nie? Určite áno, lebo myšlienky tvoria veci. Pri každom probléme v práci alebo doma je potrebné k riešeniu trio odpovedí na otázky: môcť, vedieť a chcieť riešiť problém. Rovnako tak tajomstvo života tkvie v zrkadlovom odraze spojitosti nádob. V tom, že platí - ako dnes myslíme, tak sa budeme zajtra mať.

 

Desatoro kreativity

1) Komplexnosť hravosti (kombinácia poézie i prózy v tvorbe)

2) Rozosmiatie i riskovanie (schopnosť a ochota k riziku)

3) Elegantnosť (napr. v invenčnosti génia, ale i uctievanie zdravého sedliackeho rozumu)

4) Alternatívnosť i adrenalín (tvorivosť produkuje viac variantov, nielen jedno riešenie)

5) Tvorivosť (aktívna činorodosť a iniciatívne skúšanie. Často experiment dua pokus/omyl)

6) Improvizácia a invenčnosť (sú nutnosťou v prostredí, kde jedinou istotou je zmena)

7) Vtipnosť a vynaliezavosť (s humorom, pozitívnym myslením a vtipom sa cibrí i dôvtip)

8) Inakosť (predstavuje originalitu v myslení i konaní)

9) Tvrdosť a tajomno (tvrdosť diktátu, odvahy alebo šoku – ktorou kreatívci pôsobia)

10) Asociatívnosť myslenia (asociatívne myslenie je typickým znakom najtvorivejších)

 

 

Talent pre vysokú pridanú hodnotu

     Podľa odborníkov môžeme kreativitu definovať aj ako potenciál prinášať netradičné riešenia a schopnosť vytvárania pridanej hodnoty originálnym a nezávislým, často jedinečným a efektívnym spôsobom ako úžitky pre seba, jednotlivca, kolektív, spoločnosť i okolie.   

     Ďalšia definícia označuje kreativitu ako schopnosť vytvárania nových kultúrnych a technických, duchovných i materiálnych hodnôt. Je to aktivita prinášajúca doposiaľ neznáme a súčasne spoločensky hodnotné výtvory. Základným princípom tvorivosti je výber, pretváranie a spájanie prvkov predchádzajúcej skúsenosti formou, ktorej výsledky v sebe zlučujú novosť s užitočnosťou.

     Podľa M. Zelinu sú úrovne tvorivosti dané uznaním novosti a užitočnosti nápadu takto:

  1. Najnižší stupeň tvorivosti – tvorivosť, ktorá je nová a užitočná len pre samotný subjekt – subjektívna tvorivosť,
  2. Vyššia tvorivosť – keď nápad, riešenie, myšlienku uzná určitá skupina ľudí,
  3. Ešte vyššia tvorivosť – keď je užitočná a uznaná napr. národom, krajinou
  4. Najvyššia tvorivosť – myšlienky uznané v celom svete

 

Potenciál pre najťažšie projekty

     V privátnom sektore najväčšie firmy dávno zostavili tzv. kreatívne teamy znalostných pracovníkov, ktorých hodnotenie je veľmi špecifické. Nie sú tradične úkolovaní, ale dostávajú väčší priestor na sebarealizáciu. Na druhej strane pracoviská za to od nich očakávajú riešenie a vyriešenie najzložitejších problémov alebo najhodnotnejšie nápady na inováciu a zvýšenie úspechu firiem.

     V štátnom a verejnom sektore je situácia s efektívnym využívaním tvorivých pracovníkov oveľa nižšia ako v privátnom sektore. Je na to viac dôvodov, pričom dva dominantné sú nižšie možnosti mzdového ocenenia a súčasne väčší strach nadriadených o udržanie si vlastnej stoličky (najmä staršia generácia konkurenciu z radov mladších drží poriadne ďaleko od seba v strachu o priskoré vlastné nahradenie).

     Ak pripustíme, že kvalita života a životný štýl v treťom miléniu trenduje stále viac smerom k nárastu služieb pre občana, tak k elegantnému a efektívnemu servisu je potreba stále viac dobrých nápadov a vysokú mieru tvorivosti. Napríklad smerom k oblasti ako zosúladiť potreby so zdrojmi.

 

Inšpirácie a zdroje k nárastu kreativity

     Z hľadiska zlepšovania vlastného modusu vivendi a precizovania osobného sebariadenia smerom k prosperite je kreativitu nielen vhodné, ale aj nutné neustále rozvíjať, trénovať a živiť. Odborných vzdelávacích podujatí ku radikálnemu rozmachu tvorivosti ponúka aktuálne v súčasnosti trh aj v SR. Rozdiely v kvalite i cene sú nepomerné.

     Častým argumentom zo strany šéfov je, že to je zbytočné plytvanie peniazmi... Pravdou zostáva, že školenia kreativity nie sú lacnou finančnou záležitosťou. Lebo ide o náuku brilantného myslenia. Nakoľko myšlienky tvoria veci, tak aj kreativita niečo stojí. A je to tak v poriadku, lebo už naši pradedkovia nám vštepovali opodstatnene, že dobrá rada stojí groš. A lepšia rada viac grošov. Logicky najlepšia – aj najviac...Je tomu tak všade na svete, nielen na SlovenskuJ

 

Dňa: 1-2-2011 došlo Pre: www.sduchodci.czšéfredaktor P.J. Buvala, pidzej@mujmail.cz čo aj redakčne do textu zasáhl.

 __________________________________________________________________________

Pokračování za chvíli... příště; po "prázninách".